NHF
Fredrikstad
 NHF
Fredrikstad
 NHF
Fredrikstad
 NHF
Fredrikstad

Anne-Lise Nilsen

1 3 4 5

Vi i styret har gleden av å invitere dere

til Julemøte fredag 08. Desember 2017

kl 18.00 På Pizza Nini

På grunn av maten må vi ha en
påmeldingsfrist som er senest 30.11.2017.
Dere kan sende påmelding til
Ken Jackson på e-mail: kenrick@jackson.kz
Eller til Anne-Lise Nilsen på e-mail: anneli42@outlook.com

MVH
NHF Fredrikstad
Styret

 

Kjære regjering, ikke tull med Folketrygden!
Vi har ikke velferdsstaten fordi vi er rike, vi er rike fordi vi har velferdsstaten. Og selve ryggraden i den er Folketrygden.
Ved å flytte ansvaret for hjelpemidler som rullatorer og trappeheiser fra stat til kommune kan fremtiden til unge funksjonshemmede bli kommuneøkonomiens offer. Det er å snik-amputere nasjonens ryggrad.
Hva blir det neste? Rullestolene? Fødselspermen? Pensjonen? Sykepengene?
Nok er nok! Ikke tull med Folketrygden.

NHF Fredrikstad satt på stands på Seriomessa på Kongstenhallen.

NHF Fredrikstad inviterer til medlemsmøte på St Croix 15.11.2017 kl 18.30.
Vi skal ha et tema som handler om brannsikkerhet i hjemmet. Tomas Søland fra brannvesenet kommer og forteller hva vi skal gjøre for å sikre hjemmet.
Det vil bli bevertning med kaffe og jubileumskake.
Alle nye og gamle medlemmer er hjertelig velkommen.

Vennlig hilsen

NHF Fredrikstad
Styret.

Styremedlemmene i NHF Fredrikstad hadde sommeravslutning på Slippen Restaurant i Fredrikstad.

NHF Fredrikstad hadde kakelotteri på Torvbyen i Fredrikstad 30.09.2017.

NHF Fredrikstad hadde sitt 80 års jubileum 19.08.2017 på Qualyti Hotell i Fredrikstad. Inviterte gjester kom og holdt flotte taler, det ble også flott underholdning og god mat med drikke.

1 3 4 5
Abonnement
helsenorge.no
NHF Øst kurskatalog 2014