NHF
Fredrikstad
 NHF
Fredrikstad
 NHF
Fredrikstad
 NHF
Fredrikstad

NHF Fredrikstad hadde sin sommeravslutning på Slippen i Fredrikstad. Leder Ken Jackson fortalte at det er Mangfolddagen i Fredrikstad 29 juli og der skal vi ha appell og vi skal også gi løpesedler. Det skal også være opptreden med Fredrikstad Pride 25 august.
Vi hadde en deilig tre retters middag, og det gikk en livlig prat og latter ved bordet. 
Vi hadde en deilig tre retters middag, og det gikk en livlig prat og latter ved bordet.

Etter middagen avsluttet vi kvelden på Båthuset og så revyen Fredrikstadguttane redder verden. Det så ut som at alle koste seg, så da ble det en vellykket avslutning. Til slutt vil Styret i NHF Fredrikstad ønske alle medlemmene en riktig god sommer så sees vi igjen til høsten.

SEPTEMBER
Høstkonferansen – organisasjonsutvikling
Tid: 7.- 8. september 2018 (fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00). Sted: Scandic Hotell, Asker. Målgruppe: Lokallagsstyrene i NHF Øst (kommunelag og landsforeningslag). Kursinnhold: Status fra region. Oppsummering fra NHFs landsmøte. Utvikling av egen organisasjon. NHFs organisasjon og lover, tillitsvalgtes oppgaver, årsmøte, medlemsmøte, styrets ansvar og arbeidsoppgaver. Handlingsplan og aktiviteter i lokallaget/landsforeningen. Påmeldingsfrist: 7. august 2018. Deltakeravgift: kr. 500

Brukermedvirkning i kommunen
Tid: 19.- 20. september 2018 (onsdag kl. 16.00. – torsdag kl. 16.00). Sted: Mer informasjon kommer. Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst (NFU, NHF og FNDB). Kursinnhold: Kurset gjennomføres med forelesninger, plenums samtaler og erfaringsutvekslinger. Påmeldingsfrist: 19. august 2018 Deltakeravgift: kr. 500 (kr. 2000 for de som ikke er medlem i NHF Øst eller SAFO Øst).

Plan og bygningsloven – arealplaner og uteområder
Tid: 28. – 29. september 2018 (fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00). Sted: Mer informasjon kommer. Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst (NFU, NHF og FNDB). Kursinnhold: Uteområder i byer, tettsteder og friluft kan gjøre s tilgjengelige og brukbare for alle hvis man vet hvordan. Vi ser på gode og dårlige løsninger. Kommunen legger ut overordnede planer som regulerings- og arealplaner til høring, men hva i all verden skal vi se etter? Opplæring og praktiske øvelser. Påmeldingsfrist: 28. august 2018 Deltakeravgift: kr. 500 (kr. 2000 for de som ikke er medlem i NHF Øst eller SAFO Øst).

OKTOBER
Arbeid: NAV, VTA og ASVO
Tid: 12. – 13. oktober 2018 (fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00). Sted: Mer informasjon kommer. Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst (NFU, NHF og FNDB). Kursinnhold: Hvilke tiltak og virkemidler har NAV for å hjelpe funksjonshemmede inn i arbeidslivet, og sikre at man blir der? Navn og forkortelser vi har hørt om, men ikke helt vet hva betyr; VTA, ASVO, lærekandidatordning, IA-plass osv. Hvor finner man nødvendig informasjon og hvordan er samarbeid med NAV lokalt. Påmeldingsfrist: 12. september 2018 Deltakeravgift: kr. 500 (kr. 2000 for de som ikke er medlem i NHF Øst eller SAFO Øst).
Ved påmelding vennligst bruk NHFs påmeldingsskjema http://oest.nhf.no

Helsekurs: Rehabilitering og fatigue
Tid: 26. – 27. oktober 2018 (fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00) Sted: Mer informasjon kommer. Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst (NFU, NHF og FNDB). Kursinnhold: Rehabilitering: – Kommunens ansvar? – Spesialisthelsetjenestens ansvar? – Hva er Rehabilitering og habilitering? – Hvordan kan vi forholde oss til dette? – Helsereiser, en form for rehabilitering (utland / innland) – Egenansvar for rehabilitering Fatigue: – Hva er fatigue? – Hvordan leve med fatigue? – Organisasjoner som forholder seg til fatigue? – Hva med NHF – NHF Øst og fatigue? Påmeldingsfrist: 26. september 2018 Deltakeravgift: kr. 500 (kr. 2000 for de som ikke er medlem i NHF Øst eller SAFO Øst).

NOVEMBER
Interssepolitisk arbeid, kampanjer og aksjoner
Tid: 23. – 24. november 2018 (fredag kl.16.00 til lørdag kl.16.00) Sted: Mer informasjon kommer. Målgruppe: Medlemmer NHF Øst. Kursinnhold: Hva er interessepolitisk arbeid. Utgangspunkt for vårt interessepolitiske arbeid, kort presentasjon av organisasjonenes interessepolitiske plattformer. Hva er de viktig ste interessepolitiske saker å arbeide med lokalt. Hvordan finner man frem til de aktuelle sakene som berører funksjons hemmede i kommunen. Kommunens informasjon om saker som er viktig for funksjonshemmede innbyggere. Hvordan kan vi arbeide ovenfor kommunen og lokalmiljø med våre viktigste interessepolitiske saker? Konkrete erfaringer fra organisasjonene på hvordan man arbeider med interessepolitiske saker. Påmeldingsfrist: 23. oktober 2018 Deltakeravgift: kr. 500

Bil med NAV-tilskudd til barn og andre som ikke kan kjøre selv
Tid: 30. november – 1. desember 2018 (fredag kl.16.00 til lørdag kl.16.00) Sted: Mer informasjon kommer.
Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst (NFU, NHF og FNDB). Kursinnhold: NAV-bilordningen til barn (og passasjerer) – hvordan virker ordninger? – Lovverk, forskrifter og retningslinjer. – Hvem kan søke på bil? – Egenandel og betaling. – Hva bilordningen innebærer og ulike muligheter og utfordringer. Andre formelle forhold knyttet opp mot bil. – Det blir også en bolk med spørsmål, erfaringer og egenerfaringer med egen NAV-bil. Påmeldingsfrist: 30. oktober 2018 Deltakeravgift: kr. 500

Ungdomskurs: formidling, film og budskap Tid og sted: Mer informasjon kommer. Målgruppe: Medlemmer NHFU Øst og i målgruppen NHF Nesten Voksen. Kursinnhold: Mer informasjon kommer. Deltakeravgift: kr. 500
Vi tar forbehold om at sted og innhold kan endres noe i tiden frem mot det enkelte kurs. Følg med på http://oest.nhf.no/ for å holde deg oppdatert på det siste om våre kurs. Oppdatert informasjon vil alltid ligge på våre hjemmesider. Vi vil også sende ut oppdatert informasjon i løpet av året.

Ved påmelding vennligst bruk NHFs påmeldingsskjema http://oest.nhf.no

Gi beskjed til Ken Jackson hvis dere vil melde dere på noen av kursene.

Hei alle sammen.
Styret i NHF Fredrikstad inviterer alle gamle og nye medlemmer til medlemsmøte på Holmen Eldresenter, Seierstensgata 2,1608 Fredrikstad, 19.04.2018, kl 18.30.

Vi er så heldig at vi får besøk av Anneth Nielsen fra ULOBA. Hun vil snakke om det som skjer i ULOBA og BPA.

Det blir servert rundstykker og kaffe. Det blir også utlodning helt på slutten av kvelden.

Ønsker alle gamle og nye medlemmer velkommen.
MVH
NHF Fredrikstad
Styret.

MAI:
Rettigheter til hjelpemidler, tjenester og servicehund
Tid: 23.- 24. mai 2018 (onsdag kl. 14.00 – torsdag kl. 16.00).

Sted: Quality Hotell, Sarpsborg.

Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst (NFU, NHF og FNDB).

Kursinnhold:

– Tildeling av hjelpemidler etter brukerens behov eller NAVs prisforhandlede liste.

– Søknadsprosessen og samarbeidet med NAV.

– Hvordan søke om småhjelpemidler. Hva er servicehund og hvordan skal NAV arbeide med dette som nytt hjelpemiddeltilbud.

– Brukernes påvirkning på hjelpemiddeltilbudet via brukerutvalg.

Påmeldingsfrist: 23. april 2018

Deltakeravgift: Kr. 500

SEPTEMBER:
Høstkonferansen – organisasjonsutvikling
Tid: 7.- 8. september 2018 (fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00).

Sted: Scandic Hotell, Asker.

Målgruppe: Lokallagsstyrene i NHF Øst (kommunelag og landsforeningslag).

Kursinnhold: Status fra region. Oppsummering fra NHFs landsmøte. Utvikling av egen organisasjon. NHFs organisasjon og lover, tillitsvalgtes oppgaver, årsmøte, medlemsmøte, styrets ansvar og arbeidsoppgaver. Handlingsplan og aktiviteter i lokallaget/landsforeningen.

Påmeldingsfrist: 7. august 2018.

Deltakeravgift: kr. 500

Brukermedvirkning i kommunen
Tid: 19.- 20. september 2018 (onsdag kl. 14.00. – torsdag kl. 16.00).

Sted: Quality Hotell, Sarpsborg.

Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst (NFU, NHF og FNDB).

Kursinnhold: Kurset gjennomføres med forelesninger, plenumssamtaler og erfaringsutvekslinger.

Påmeldingsfrist: 19. august 2018

Deltakeravgift: kr. 500

Plan og bygningsloven – arealplaner og uteområder
Tid: 28. – 29. september 2018 (fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00).

Sted: Scandic Hotell, Asker.

Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst (NFU, NHF og FNDB).

Kursinnhold: Uteområder i byer, tettsteder og friluft kan gjøres tilgjengelige og brukbare for alle hvis man vet hvordan. Vi ser på gode og dårlige løsninger.

Kommunen legger ut overordnede planer som regulerings- og arealplaner til høring, men hva i all verden skal vi se etter? Opplæring og praktiske øvelser.

Påmeldingsfrist: 28. september 2018

Deltakeravgift: kr. 500

OKTOBER:
Arbeid: NAV, VTA og ASVO
Tid: 12. – 13. oktober 2018 (fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00).

Sted: Quality Hotell, Sarpsborg.

Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst (NFU, NHF og FNDB).

Kursinnhold: Hvilke tiltak og virkemidler har NAV for å hjelpe funksjonshemmede inn i arbeidslivet, og sikre at man blir der? Navn og forkortelser vi har hørt om, men ikke helt vet hva betyr; VTA, ASVO, lærekandidatordning, IA-plass osv.

Hvor finner man nødvendig informasjon og hvordan er samarbeidet med NAV lokalt.

Påmeldingsfrist: 12. september 2018

Deltakeravgift: kr. 500

Helsekurs: Rehabilitering og fatigue
Tid: 26. – 27. oktober 2018 (fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00)

Sted: Mer informasjon kommer.

Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst (NFU, NHF og FNDB).

Kursinnhold:

Rehabilitering:

– Kommunens ansvar?

– Spesialisthelsetjenestens ansvar?

– Hva er Rehabilitering og habilitering?

– Hvordan kan vi forholde oss til dette?

– Helsereiser, en form for rehabilitering (utland / innland)

– Egenansvar for rehabilitering

Fatigue:

– Hva er fatigue?

– Hvordan leve med fatigue?

– Organisasjoner som forholder seg til fatigue?

– Hva med NHF – NHF Øst og fatigue?

Påmeldingsfrist: 26. september 2018

Deltakeravgift: kr. 500

NOVEMBER:
Interessepolitisk arbeid, kampanjer og aksjoner
Tid: 23. – 24. november 2018 (fredag kl.16.00 til lørdag kl.16.00)

Sted: Quality Hotell, Sarpsborg.

Målgruppe: Medlemmer NHF Øst.

Kursinnhold: Hva er interessepolitisk arbeid. Utgangspunkt for vårt interessepolitiske arbeid, kort presentasjon av organisasjonenes interessepolitiske plattformer. Hva er de viktigste interessepolitiske saker å arbeide med lokalt. Hvordan finner man frem til de aktuelle sakene som berører funksjonshemmede i kommunen. Kommunens informasjon om saker som er viktig for funksjonshemmede innbyggere. Hvordan kan vi arbeide ovenfor kommunen og lokalmiljø med våre viktigste interessepolitiske saker? Konkrete erfaringer fra organisasjonene på hvordan man arbeider med interessepolitiske saker.

Påmeldingsfrist: 23. oktober 2018

Deltakeravgift: kr. 500

Ungdomskurs: formidling, film og budskap
Tid og sted: Mer informasjon kommer.

Målgruppe: Medlemmer NHFU Øst og i målgruppen NHF NestenVoksen.

Kursinnhold: Mer informasjon kommer.

Deltakeravgift: kr. 500

 

 

Hvis dere vil melde dere på noen av kursene, kan dere gi beskjed til Leder Ken Jackson.

 

Leder:       Jan Kenrick Glad Jackson kenrick@jackson.kz     45453468

Nestleder:   Anders Hauge Olsen       anders@haugeolsen.no   92026936

Sekretær:     Anne-Lise Nilsen         anneli42@outlook.com       45836393

Styremedlem:  Turid Haaland       turid.haaland@fibernett.net 92059825

Styremedlem:  Irene Antonsen

Varamedlem:   Liv Helene Johansen, liv.helene.johansen@live.no  99645927

Medlemskontingenten består av et brev med medlemskortet for 2018 og en betalingsgiro som man må betale for å beholde medlemskapet dette året. De som har etablert AvtaleGiro for medlemskapet, blir trukket i februar.
Medlemskontingenten sendes både ut til våre nåværende medlemmer og de som står registrert som medlemmer i fjor, som kanskje glemte kontingenten, men forhåpentligvis vil gjenopprette medlemskapet hos oss.
I fjor vedtok Norges Handikapforbunds landsmøte nye priser for medlemskap og en ny lokallagstilknytning for ungdomsmedlemmer.
Nye priser
Prisene for medlemskap er per i dag:
Hovedmedlem: kr 350,-
Husstandsmedlem: kr 175,-
Juniormedlem (0-15 år): kr 75,-
Sidemedlem (gjelder tilleggsmedlemskap i mer enn et lokallag/landsforening): kr 40,-
Studenter får 50 % moderasjon på hoved- og husstandsmedlemskap
Ungdomsmedlemskap
Nytt av året er det også at alle medlemmer under 30 år har blitt knyttet til et lokallag i både NHFU og NHF uten ekstra kostnad. Dette medlemskapet står oppført som ‘ungdomsmedlemskap’ på medlemskortet.
Det er frivillig for medlemmer under 30 år å være med i lokallag i både NHF og NHFU, så de som ikke ønsker dette kan reservere seg mot det.

Forbundsleder Arne Lein har skrevet et varmt minneord om Toril, presentert nedenfor. Arne har også skrevet en nekrolog, som er trykket i Aftenposten og flere Hedmarksaviser.
Våre kjære, engasjerte og fargerike nestleder Toril Heggen Munk sovnet stille inn natt til 2. januar. Toril var et varmt og mangfoldig menneske som en virkelig ble glad i, og hennes bortgang er skrekkelig trist. Hun inkluderte og skapte glede og begeistring, og ikke minst var hun tydelig i sin tale mot urett og urettferdighet.
Toril har vært engasjert i Handikapforbundet og vår ungdomsorganisasjon fra tidlig 80-tall, og har innehatt lederverv sentralt, regionalt og lokalt i alle disse årene. Hun ble valgt til nestleder for første gang i 1989 og har, med unntak av en kort periode, hatt dette vervet fram til i dag.
Toril har betydd svært mye for Handikapforbundet gjennom de ulike vervene hun har hatt, og ikke minst gjennom hele sin væremåte. Toril har alltid vært inkluderende og raus med humor, hun har hatt mye livsglede og entusiasme. Toril har vært nestleder i hele min forbundslederperiode og har betydd usigelig mye som samtalepartner og motivator. Hun har hjulpet meg til å se helheter som ellers ikke ville vært tilgjengelige for meg. Toril har tatt på seg mange nasjonale oppgaver på vegne av Handikapforbundet opp gjennom årene. Hun har utført dem alle med stor innsikt og vunnet respekt overalt hvor hun har vært.
Toril har kjempet iherdig for enkeltmennesker og deres rett til å være seg selv. Hun var ikke redd for å ta tak i enkeltsaker og har vært en viktig støtte for mange som har måttet gjennom slitsomme kamper for å få de tjenestene de har trengt og hatt rett til. Jeg har ingen oversikt over hvor mange enkeltmennesker Toril har slåss for, men det er mange som skylder Toril en stor takk for hennes innsats.
Torils død er et stort tap, for meg, for organisasjonen og for hele handikapbevegelsen, eller «rørsla» som hun pleide å omtale bevegelsen som. Men ikke minst for hennes mann Ole og datteren Sofie. Våre tanker går til dem spesielt.
Toril vil bli dypt savnet. Hennes gode humør, klare tanke og gode replikk er minner vi har med oss videre. Vi ble glad i henne, og jeg vet at hun var glad i oss. Toril har satt dype spor etter seg – spor som vi i etterkant kan se etter når vi står overfor nye valg og utfordringer.
I takknemlighet lyser vi fred over Torils gode og varme minne.

Invitasjon til medlemsmøte 5 Februar 2018 kl 18.30 på Holmen Eldresenter i Fredrikstad, Seierstensgata 2, 1608 Fredrikstad

Hei alle sammen.
Styret i NHF Fredrikstad inviterer alle gamle og nye medlemmer til årets første medlemsmøte på Holmen Eldresenter i Fredrikstad, vi møtes i Kafeteriaen. Det vil bli tatt opp noen emner, som bl.a. parkering i Fredrikstad og fjerning av bommer i parkeringshus og HC parkering der.
Det vil bli bevertning, kaffe og noe og bite i, vi skal også ha utlodning.
Ønsker alle gamle og nye medlemmer velkommen.
MVH
NHF Fredrikstad
Styret.

 

 

Abonnement

helsenorge.no
NHF Øst kurskatalog 2014