NHF
Fredrikstad
 NHF
Fredrikstad
 NHF
Fredrikstad
 NHF
Fredrikstad

Ukategorisert

Budsjettforslag er uforsvarlig og uetisk overfor mennesker med nedsatt funksjonsevne

Av Celina Sjøberg, fungerende leder rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Publisert:
09. november 2018, kl. 16:44
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har i møte 6.11.18 behandlet rådmannens forslag til budsjett for 2019.

Den overordnede og prinsipielle uttalelsen fra rådet er at dette er et budsjett og en revidert handlingsplan som er uforsvarlig og uetisk overfor mennesker med nedsatt funksjonsevne. Konsekvensene av forslaget er direkte i strid med kommuneplanens målsetninger. Samtlige tiltak og såkalte satsninger vil bidra til en utvikling som fører bort fra kommuneplanens mål – ikke nærmere. Forslaget bryter med grunnleggende prinsipper om brukermedvirkning, nasjonale mål og retningslinjer for mennesker med nedsatt funksjonsevne og FNs konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Særlig reagerer rådet på at rådmannen legger Agenda Kaupangs økonomiske beregninger til grunn for tiltakene som skal gjennomføres. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne venter fortsatt på å få analysen til behandling med en vurdering av tiltakene som foreslås opp i mot nasjonale mål og retningslinjer for mennesker med nedsatt funksjonsevne og FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne. At rådmannen legger tiltak til grunn for budsjettet uten rådets behandling og uten konsekvensvurderinger for mennesker med nedsatt funksjonsevne, oppfatter rådet som dypt problematisk. Det er krevende for rådet å gi konkrete innspill til budsjettet slik det foreligger nå. Vi stiller i første rekke spørsmålstegn ved prosessen.
For å forebygge helseutfordringer, fremme mestring, aktiviteter og selvstendighet må tidlig innsats, individuelle tjenestetilbud og brukermedvirkning være grunnleggende.
Rådet opplever at foreslåtte reduksjoner i de årlige budsjettene framover er uforsvarlig gitt at det er et dokumentert behov for økning av rammen og at reduksjonene i øvrige seksjoner er mye mindre. Vi registrerer argumentet om at Fredrikstad kommune bruker mer penger enn sammenlignbare kommuner på tjenester til funksjonshemmede, men kan melde at fra brukernes ståsted er det behov for økning i tjenestekvalitet.

Rådet forstår behovet for å effektivisere og redusere utgifter. Tiltakene som foreslås er kontraproduktive for mennesker med nedsatt funksjonsevne opp imot kommuneplanens mål. Dette er ikke riktige tiltak for å møte de økonomiske utfordringene på sikt. For å forebygge helseutfordringer, fremme mestring, aktiviteter og selvstendighet må tidlig innsats, individuelle tjenestetilbud og brukermedvirkning være grunnleggende. Rådet mener kommunen gjennom en plan for levekår for mennesker med nedsatt funksjonsevne må definere konkrete mål, standarder og tiltak for å fremme og sikre forsvarlige levekår for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

NHF Fredrikstad inviterer dere til åpent møte og medlemsmøte 22 november kl 18.30 på Holmen Eldresenter, Seierstensgata 2, 1608 Fredrikstad.
Vi får besøk av NAV Hjelpesentral Greåker og ASVO Grålum som skal snakke litt om el-sykler og scootere og hvordan vi skal oppbevare dem om vinteren når de ikke blir brukt. I tillegg vil de snakke om andre hjelpemidler.
Det blir enkel bevertning.
Da ønsker vi dere alle sammen velkommen til dette møtet.

Vennlig hilsen
NHF Fredrikstad

Styret

Da var kveldens medlemsmøte 20 september 2018 på Holmen Eldresenter over for NHF Fredrikstad. Ken Jackson snakket litt om Pride Fredrikstad 2018, ellers så gikk praten og latteren løs rundt bordet, en hyggelig kveld.

Bildet kan inneholde: en eller flere personer og innendørs

 

Bildet kan inneholde: 2 personer, folk som sitter

Bildet kan inneholde: 2 personer, folk som sitter og innendørs

Leverandører holder minimesse i november — Velkommen til effektive visningsdager!
av Heidi Josephson den 8. oktober 2018
Nå har du mulighet til å få oversikt over mye av det som finnes på markedet – på kort tid
Alu Rehab, Hjelpemiddelspesialisten, Topro, Nordisk Helse Design, Cantec, Øvrebø Rehab, Varodd, Optimalassistanse og Hepro går sammen om felles visningsdager for å gi deg mulighet til å få oppdatert deg på hva markedet tilbyr – i ditt nærmiljø.
Vi har alle med et utvalg av vårt sortiment: ganghjelpemidler, barnehjelpemidler, sykler, løftestoler, arbeidsstoler, rullestoler, trykkavlastning, hygiene, omgivelseskontroll, syn, hørsel, posisjonering med mer.
Svært matnyttig for ergoterapeuter, vaktmester, fysioterapeut, hjemmetjenesten eller andre som har
med hjelpemidler å gjøre.
I tillegg til faglig påfyll spanderer vi lunsj.
Kom og få en hyggelig stund sammen med andre på ditt fagområde.
Tid:
Visningsdagen åpner kl. 09:30 og stenger kl. 14:30
Dag/sted:
Mandag 26. november
Hotell 33
Oslo

Tirsdag 27. november
Quality Hotell
Sarpsborg

Onsdag 28. november
Quality Hotell
Olavsgaard, Skjetten
Lunsj:
Serveres fra ca. kl. 11:30 til 12:30
Påmelding:
Pga. bevertning må vi vite hvor mange som skal ha lunsj, gi beskjed på e-post til: jis@hepro.no , innen fredag 16. november.
Vi ønsker hjertelig velkommen til en hyggelig dag sammen med oss.

Husk å si i fra om dere skal ha med lunsj.

 

Velkommen til høstdag på Quality Hotel Grålum, Sarpsborg 23. oktober 2018
Program:
Boots Apotek Homecare, spesialisten på sykepleieartikler – veiledning og oppfølging.
Wellspect HealthCare Medisinsk utstyr til blære og tarm for å gjøre hverdagen enklere.
OptimalAssistanse Kan BPA og funksjonsassistanse, hvordan fungerer BPA, hva kan jeg få assistanse til, jeg ønsker ny leverandør? – Vi svarer på dine spørsmål.
Sunnaas Stiftelsen, Camp Spinal Kan jeg være med på Camp Spinal-arrangementer? Bli inspirert for å se muligheter, og høre om Sunnaas sine erfaringer etter en ulykke.
SegWay Norge Har du lyst til å prøve sittende SegWay? Den er stabil og trygg, og du velter ikke. Den er beregnet til de som har dårlig balanse, men som ønsker å benytte seg av noe annet enn bare elektrisk rullestol.
LARS Landsforeningen for ryggmargsskadde kommer for å motivere og prate litt om hva de som forening kan tilby og tema er ”opp fra godstolen”.
Dato:
Tirsdag 23.10.18
Tid:
Kl. 18.00 til ca kl. 21.00 (det er mulighet til å gå tidligere)
Enkel servering:
Kl. 17:00 — 18:00
Sted:
Quality Hotel Grålum, Bjørnstadsveien 20, 1713 Grålum
Etter presentasjonene vil firmaene ha ustillinger slik at dere kan innhente mer informasjon og få mulighet til å opprette kontakter.
Velkommen til en sosial og lærerik ettermiddag!
Ta gjerne med familie, venner, naboer, assistenten. ”Vi er der når du trenger oss”
Påmelding:
Grunnet mat og annen servering er det påmelding innen 19.10.18 til e-post: josephson@optimalassistanse.no

NHF Fredrikstad inviterer dere til Fredrikstad Pride 2018. Vi skal gå i Parade og støtte Pride. Vi håper dere også vil være med på dette.
Oppmøtested: Fredrikstad Rådhus – tid: 16.30 (avgang 17.00)
Paraderute:
starter ved rådhuset -Nygaardsgata(gågata) – Brochs gate/Farmanns gate – Hollendegata – Storgata – avsluttes på Stortorvet.
MVH
NHF Fredrikstad

 

NHF Fredrikstad hadde sin sommeravslutning på Slippen i Fredrikstad. Leder Ken Jackson fortalte at det er Mangfolddagen i Fredrikstad 29 juli og der skal vi ha appell og vi skal også gi løpesedler. Det skal også være opptreden med Fredrikstad Pride 25 august.
Vi hadde en deilig tre retters middag, og det gikk en livlig prat og latter ved bordet. 
Vi hadde en deilig tre retters middag, og det gikk en livlig prat og latter ved bordet.

Etter middagen avsluttet vi kvelden på Båthuset og så revyen Fredrikstadguttane redder verden. Det så ut som at alle koste seg, så da ble det en vellykket avslutning. Til slutt vil Styret i NHF Fredrikstad ønske alle medlemmene en riktig god sommer så sees vi igjen til høsten.

SEPTEMBER
Høstkonferansen – organisasjonsutvikling
Tid: 7.- 8. september 2018 (fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00). Sted: Scandic Hotell, Asker. Målgruppe: Lokallagsstyrene i NHF Øst (kommunelag og landsforeningslag). Kursinnhold: Status fra region. Oppsummering fra NHFs landsmøte. Utvikling av egen organisasjon. NHFs organisasjon og lover, tillitsvalgtes oppgaver, årsmøte, medlemsmøte, styrets ansvar og arbeidsoppgaver. Handlingsplan og aktiviteter i lokallaget/landsforeningen. Påmeldingsfrist: 7. august 2018. Deltakeravgift: kr. 500

Brukermedvirkning i kommunen
Tid: 19.- 20. september 2018 (onsdag kl. 16.00. – torsdag kl. 16.00). Sted: Mer informasjon kommer. Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst (NFU, NHF og FNDB). Kursinnhold: Kurset gjennomføres med forelesninger, plenums samtaler og erfaringsutvekslinger. Påmeldingsfrist: 19. august 2018 Deltakeravgift: kr. 500 (kr. 2000 for de som ikke er medlem i NHF Øst eller SAFO Øst).

Plan og bygningsloven – arealplaner og uteområder
Tid: 28. – 29. september 2018 (fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00). Sted: Mer informasjon kommer. Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst (NFU, NHF og FNDB). Kursinnhold: Uteområder i byer, tettsteder og friluft kan gjøre s tilgjengelige og brukbare for alle hvis man vet hvordan. Vi ser på gode og dårlige løsninger. Kommunen legger ut overordnede planer som regulerings- og arealplaner til høring, men hva i all verden skal vi se etter? Opplæring og praktiske øvelser. Påmeldingsfrist: 28. august 2018 Deltakeravgift: kr. 500 (kr. 2000 for de som ikke er medlem i NHF Øst eller SAFO Øst).

OKTOBER
Arbeid: NAV, VTA og ASVO
Tid: 12. – 13. oktober 2018 (fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00). Sted: Mer informasjon kommer. Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst (NFU, NHF og FNDB). Kursinnhold: Hvilke tiltak og virkemidler har NAV for å hjelpe funksjonshemmede inn i arbeidslivet, og sikre at man blir der? Navn og forkortelser vi har hørt om, men ikke helt vet hva betyr; VTA, ASVO, lærekandidatordning, IA-plass osv. Hvor finner man nødvendig informasjon og hvordan er samarbeid med NAV lokalt. Påmeldingsfrist: 12. september 2018 Deltakeravgift: kr. 500 (kr. 2000 for de som ikke er medlem i NHF Øst eller SAFO Øst).
Ved påmelding vennligst bruk NHFs påmeldingsskjema http://oest.nhf.no

Helsekurs: Rehabilitering og fatigue
Tid: 26. – 27. oktober 2018 (fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00) Sted: Mer informasjon kommer. Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst (NFU, NHF og FNDB). Kursinnhold: Rehabilitering: – Kommunens ansvar? – Spesialisthelsetjenestens ansvar? – Hva er Rehabilitering og habilitering? – Hvordan kan vi forholde oss til dette? – Helsereiser, en form for rehabilitering (utland / innland) – Egenansvar for rehabilitering Fatigue: – Hva er fatigue? – Hvordan leve med fatigue? – Organisasjoner som forholder seg til fatigue? – Hva med NHF – NHF Øst og fatigue? Påmeldingsfrist: 26. september 2018 Deltakeravgift: kr. 500 (kr. 2000 for de som ikke er medlem i NHF Øst eller SAFO Øst).

NOVEMBER
Interssepolitisk arbeid, kampanjer og aksjoner
Tid: 23. – 24. november 2018 (fredag kl.16.00 til lørdag kl.16.00) Sted: Mer informasjon kommer. Målgruppe: Medlemmer NHF Øst. Kursinnhold: Hva er interessepolitisk arbeid. Utgangspunkt for vårt interessepolitiske arbeid, kort presentasjon av organisasjonenes interessepolitiske plattformer. Hva er de viktig ste interessepolitiske saker å arbeide med lokalt. Hvordan finner man frem til de aktuelle sakene som berører funksjons hemmede i kommunen. Kommunens informasjon om saker som er viktig for funksjonshemmede innbyggere. Hvordan kan vi arbeide ovenfor kommunen og lokalmiljø med våre viktigste interessepolitiske saker? Konkrete erfaringer fra organisasjonene på hvordan man arbeider med interessepolitiske saker. Påmeldingsfrist: 23. oktober 2018 Deltakeravgift: kr. 500

Bil med NAV-tilskudd til barn og andre som ikke kan kjøre selv
Tid: 30. november – 1. desember 2018 (fredag kl.16.00 til lørdag kl.16.00) Sted: Mer informasjon kommer.
Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst (NFU, NHF og FNDB). Kursinnhold: NAV-bilordningen til barn (og passasjerer) – hvordan virker ordninger? – Lovverk, forskrifter og retningslinjer. – Hvem kan søke på bil? – Egenandel og betaling. – Hva bilordningen innebærer og ulike muligheter og utfordringer. Andre formelle forhold knyttet opp mot bil. – Det blir også en bolk med spørsmål, erfaringer og egenerfaringer med egen NAV-bil. Påmeldingsfrist: 30. oktober 2018 Deltakeravgift: kr. 500

Ungdomskurs: formidling, film og budskap Tid og sted: Mer informasjon kommer. Målgruppe: Medlemmer NHFU Øst og i målgruppen NHF Nesten Voksen. Kursinnhold: Mer informasjon kommer. Deltakeravgift: kr. 500
Vi tar forbehold om at sted og innhold kan endres noe i tiden frem mot det enkelte kurs. Følg med på http://oest.nhf.no/ for å holde deg oppdatert på det siste om våre kurs. Oppdatert informasjon vil alltid ligge på våre hjemmesider. Vi vil også sende ut oppdatert informasjon i løpet av året.

Ved påmelding vennligst bruk NHFs påmeldingsskjema http://oest.nhf.no

Gi beskjed til Ken Jackson hvis dere vil melde dere på noen av kursene.

Abonnement
Loading
helsenorge.no
NHF Øst kurskatalog 2014