NHF
Fredrikstad
 NHF
Fredrikstad
 NHF
Fredrikstad
 NHF
Fredrikstad

Ukategorisert

Hei alle sammen.
Styret i NHF Fredrikstad inviterer alle gamle og nye medlemmer til medlemsmøte på Holmen Eldresenter, Seierstensgata 2,1608 Fredrikstad, 19.04.2018, kl 18.30.

Vi er så heldig at vi får besøk av Anneth Nielsen fra ULOBA. Hun vil snakke om det som skjer i ULOBA og BPA.

Det blir servert rundstykker og kaffe. Det blir også utlodning helt på slutten av kvelden.

Ønsker alle gamle og nye medlemmer velkommen.
MVH
NHF Fredrikstad
Styret.

MAI:
Rettigheter til hjelpemidler, tjenester og servicehund
Tid: 23.- 24. mai 2018 (onsdag kl. 14.00 – torsdag kl. 16.00).

Sted: Quality Hotell, Sarpsborg.

Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst (NFU, NHF og FNDB).

Kursinnhold:

– Tildeling av hjelpemidler etter brukerens behov eller NAVs prisforhandlede liste.

– Søknadsprosessen og samarbeidet med NAV.

– Hvordan søke om småhjelpemidler. Hva er servicehund og hvordan skal NAV arbeide med dette som nytt hjelpemiddeltilbud.

– Brukernes påvirkning på hjelpemiddeltilbudet via brukerutvalg.

Påmeldingsfrist: 23. april 2018

Deltakeravgift: Kr. 500

SEPTEMBER:
Høstkonferansen – organisasjonsutvikling
Tid: 7.- 8. september 2018 (fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00).

Sted: Scandic Hotell, Asker.

Målgruppe: Lokallagsstyrene i NHF Øst (kommunelag og landsforeningslag).

Kursinnhold: Status fra region. Oppsummering fra NHFs landsmøte. Utvikling av egen organisasjon. NHFs organisasjon og lover, tillitsvalgtes oppgaver, årsmøte, medlemsmøte, styrets ansvar og arbeidsoppgaver. Handlingsplan og aktiviteter i lokallaget/landsforeningen.

Påmeldingsfrist: 7. august 2018.

Deltakeravgift: kr. 500

Brukermedvirkning i kommunen
Tid: 19.- 20. september 2018 (onsdag kl. 14.00. – torsdag kl. 16.00).

Sted: Quality Hotell, Sarpsborg.

Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst (NFU, NHF og FNDB).

Kursinnhold: Kurset gjennomføres med forelesninger, plenumssamtaler og erfaringsutvekslinger.

Påmeldingsfrist: 19. august 2018

Deltakeravgift: kr. 500

Plan og bygningsloven – arealplaner og uteområder
Tid: 28. – 29. september 2018 (fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00).

Sted: Scandic Hotell, Asker.

Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst (NFU, NHF og FNDB).

Kursinnhold: Uteområder i byer, tettsteder og friluft kan gjøres tilgjengelige og brukbare for alle hvis man vet hvordan. Vi ser på gode og dårlige løsninger.

Kommunen legger ut overordnede planer som regulerings- og arealplaner til høring, men hva i all verden skal vi se etter? Opplæring og praktiske øvelser.

Påmeldingsfrist: 28. september 2018

Deltakeravgift: kr. 500

OKTOBER:
Arbeid: NAV, VTA og ASVO
Tid: 12. – 13. oktober 2018 (fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00).

Sted: Quality Hotell, Sarpsborg.

Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst (NFU, NHF og FNDB).

Kursinnhold: Hvilke tiltak og virkemidler har NAV for å hjelpe funksjonshemmede inn i arbeidslivet, og sikre at man blir der? Navn og forkortelser vi har hørt om, men ikke helt vet hva betyr; VTA, ASVO, lærekandidatordning, IA-plass osv.

Hvor finner man nødvendig informasjon og hvordan er samarbeidet med NAV lokalt.

Påmeldingsfrist: 12. september 2018

Deltakeravgift: kr. 500

Helsekurs: Rehabilitering og fatigue
Tid: 26. – 27. oktober 2018 (fredag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00)

Sted: Mer informasjon kommer.

Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst (NFU, NHF og FNDB).

Kursinnhold:

Rehabilitering:

– Kommunens ansvar?

– Spesialisthelsetjenestens ansvar?

– Hva er Rehabilitering og habilitering?

– Hvordan kan vi forholde oss til dette?

– Helsereiser, en form for rehabilitering (utland / innland)

– Egenansvar for rehabilitering

Fatigue:

– Hva er fatigue?

– Hvordan leve med fatigue?

– Organisasjoner som forholder seg til fatigue?

– Hva med NHF – NHF Øst og fatigue?

Påmeldingsfrist: 26. september 2018

Deltakeravgift: kr. 500

NOVEMBER:
Interessepolitisk arbeid, kampanjer og aksjoner
Tid: 23. – 24. november 2018 (fredag kl.16.00 til lørdag kl.16.00)

Sted: Quality Hotell, Sarpsborg.

Målgruppe: Medlemmer NHF Øst.

Kursinnhold: Hva er interessepolitisk arbeid. Utgangspunkt for vårt interessepolitiske arbeid, kort presentasjon av organisasjonenes interessepolitiske plattformer. Hva er de viktigste interessepolitiske saker å arbeide med lokalt. Hvordan finner man frem til de aktuelle sakene som berører funksjonshemmede i kommunen. Kommunens informasjon om saker som er viktig for funksjonshemmede innbyggere. Hvordan kan vi arbeide ovenfor kommunen og lokalmiljø med våre viktigste interessepolitiske saker? Konkrete erfaringer fra organisasjonene på hvordan man arbeider med interessepolitiske saker.

Påmeldingsfrist: 23. oktober 2018

Deltakeravgift: kr. 500

Ungdomskurs: formidling, film og budskap
Tid og sted: Mer informasjon kommer.

Målgruppe: Medlemmer NHFU Øst og i målgruppen NHF NestenVoksen.

Kursinnhold: Mer informasjon kommer.

Deltakeravgift: kr. 500

 

 

Hvis dere vil melde dere på noen av kursene, kan dere gi beskjed til Leder Ken Jackson.

 

Leder:       Jan Kenrick Glad Jackson kenrick@jackson.kz     45453468

Nestleder:   Anders Hauge Olsen       anders@haugeolsen.no   92026936

Sekretær:     Anne-Lise Nilsen         anneli42@outlook.com       45836393

Styremedlem:  Turid Haaland       turid.haaland@fibernett.net 92059825

Styremedlem:  Irene Antonsen

Varamedlem:   Liv Helene Johansen, liv.helene.johansen@live.no  99645927

Medlemskontingenten består av et brev med medlemskortet for 2018 og en betalingsgiro som man må betale for å beholde medlemskapet dette året. De som har etablert AvtaleGiro for medlemskapet, blir trukket i februar.
Medlemskontingenten sendes både ut til våre nåværende medlemmer og de som står registrert som medlemmer i fjor, som kanskje glemte kontingenten, men forhåpentligvis vil gjenopprette medlemskapet hos oss.
I fjor vedtok Norges Handikapforbunds landsmøte nye priser for medlemskap og en ny lokallagstilknytning for ungdomsmedlemmer.
Nye priser
Prisene for medlemskap er per i dag:
Hovedmedlem: kr 350,-
Husstandsmedlem: kr 175,-
Juniormedlem (0-15 år): kr 75,-
Sidemedlem (gjelder tilleggsmedlemskap i mer enn et lokallag/landsforening): kr 40,-
Studenter får 50 % moderasjon på hoved- og husstandsmedlemskap
Ungdomsmedlemskap
Nytt av året er det også at alle medlemmer under 30 år har blitt knyttet til et lokallag i både NHFU og NHF uten ekstra kostnad. Dette medlemskapet står oppført som ‘ungdomsmedlemskap’ på medlemskortet.
Det er frivillig for medlemmer under 30 år å være med i lokallag i både NHF og NHFU, så de som ikke ønsker dette kan reservere seg mot det.

Forbundsleder Arne Lein har skrevet et varmt minneord om Toril, presentert nedenfor. Arne har også skrevet en nekrolog, som er trykket i Aftenposten og flere Hedmarksaviser.
Våre kjære, engasjerte og fargerike nestleder Toril Heggen Munk sovnet stille inn natt til 2. januar. Toril var et varmt og mangfoldig menneske som en virkelig ble glad i, og hennes bortgang er skrekkelig trist. Hun inkluderte og skapte glede og begeistring, og ikke minst var hun tydelig i sin tale mot urett og urettferdighet.
Toril har vært engasjert i Handikapforbundet og vår ungdomsorganisasjon fra tidlig 80-tall, og har innehatt lederverv sentralt, regionalt og lokalt i alle disse årene. Hun ble valgt til nestleder for første gang i 1989 og har, med unntak av en kort periode, hatt dette vervet fram til i dag.
Toril har betydd svært mye for Handikapforbundet gjennom de ulike vervene hun har hatt, og ikke minst gjennom hele sin væremåte. Toril har alltid vært inkluderende og raus med humor, hun har hatt mye livsglede og entusiasme. Toril har vært nestleder i hele min forbundslederperiode og har betydd usigelig mye som samtalepartner og motivator. Hun har hjulpet meg til å se helheter som ellers ikke ville vært tilgjengelige for meg. Toril har tatt på seg mange nasjonale oppgaver på vegne av Handikapforbundet opp gjennom årene. Hun har utført dem alle med stor innsikt og vunnet respekt overalt hvor hun har vært.
Toril har kjempet iherdig for enkeltmennesker og deres rett til å være seg selv. Hun var ikke redd for å ta tak i enkeltsaker og har vært en viktig støtte for mange som har måttet gjennom slitsomme kamper for å få de tjenestene de har trengt og hatt rett til. Jeg har ingen oversikt over hvor mange enkeltmennesker Toril har slåss for, men det er mange som skylder Toril en stor takk for hennes innsats.
Torils død er et stort tap, for meg, for organisasjonen og for hele handikapbevegelsen, eller «rørsla» som hun pleide å omtale bevegelsen som. Men ikke minst for hennes mann Ole og datteren Sofie. Våre tanker går til dem spesielt.
Toril vil bli dypt savnet. Hennes gode humør, klare tanke og gode replikk er minner vi har med oss videre. Vi ble glad i henne, og jeg vet at hun var glad i oss. Toril har satt dype spor etter seg – spor som vi i etterkant kan se etter når vi står overfor nye valg og utfordringer.
I takknemlighet lyser vi fred over Torils gode og varme minne.

Invitasjon til medlemsmøte 5 Februar 2018 kl 18.30 på Holmen Eldresenter i Fredrikstad, Seierstensgata 2, 1608 Fredrikstad

Hei alle sammen.
Styret i NHF Fredrikstad inviterer alle gamle og nye medlemmer til årets første medlemsmøte på Holmen Eldresenter i Fredrikstad, vi møtes i Kafeteriaen. Det vil bli tatt opp noen emner, som bl.a. parkering i Fredrikstad og fjerning av bommer i parkeringshus og HC parkering der.
Det vil bli bevertning, kaffe og noe og bite i, vi skal også ha utlodning.
Ønsker alle gamle og nye medlemmer velkommen.
MVH
NHF Fredrikstad
Styret.

 

 

 

Av Egil Schjolden, leder NHF Sarpsborg; Turid Eriksen, leder NHF Halden/Aremark; Ken Jackson, leder NHF Fredrikstad

Regjeringen vil gi kommunene ansvaret for såkalte «enkle og høyfrekvente» hjelpemidler. De skal betales av kommunen, og ikke lenger være noe du har rett til gjennom folketrygden. At retten til hjelpemidler skal avhenge av den enkelte kommunes økonomi og kompetanse vil svekke funksjonshemmedes mulighet til et selvstendig liv og å delta i samfunnet.

For å sitere et innlegg på Unge Høyres nettsider sist dette forslaget kom opp: “Unge Høyre er skeptisk til en slikt resonnement. Ved å overføre tunge oppgaver som dette til kommunene foreligger det ingen garanti om at det vil følge penger med… …Rettigheter i folketrygdloven og statlig finansiering sikrer funksjonshemmede et mest mulig likeverdig tilbud, uavhengig av bosted, alder og økonomi.”

Norge har i dag et godt fungerende system for hjelpemidler, med faglig dyktige hjelpemiddelsentraler som tar seg av de kompliserte tilfellene, og kommunale sentraler som står for enklere saker. Hjelpemidler er finansiert gjennom folketrygden, de er en rettighet og ikke avhengige av om det er penger igjen i budsjettet.

Tas retten til hjelpemidler ut av folketrygden og pålegges kommunene, vil det avhenge av den enkelte kommune og dens økonomi om du får hjelpen du trenger. Hvor komplisert dét kan bli, ser vi av hvordan kommunene håndterer retten til BPA, brukerstyrt personlig assistanse. Der har folk som trenger det en lovfestet rett, men mange kommuner motarbeider ordningen, og forsøker å begrense den. «Dette var noe av det første Høyre-/Frp-regjeringen leverte på, og fra dag én har veldig mange kommuner motarbeidet rettigheten», sa daværende leder i Stortingets helse- og sosialkomité, Kari Kjønaas Kos (FrP) i 2016. I både Fredrikstad og Halden har dette ført til rasende protester fra brukerne og deres organisasjoner.

Heller ikke kommunene ønsker at de skal få ansvaret for hjelpemidler. Under høringsrunden sa 128 kommuner nei til forslaget. Ni kommuner er åpne for at noe av ansvaret kan flyttes til kommunene, men at det må utredes først, blant annet konsekvensene for brukerne av å flytte folketrygdens ansvar for hjelpemidler i bolig over til Husbanken.

Regjeringen ber Stortinget vedta en reform, men har ikke utredet detaljene i reformen. SV’s fraksjon i finanskomiteen på Stortinget spurte Finansdepartementet om hvilke «mer kompliserte og kostbare» hjelpemidler vil fortsatt være rettighetsfestet i Folketrygden, når kommunene får et totalansvar for «enkle og høyfrekvente hjelpemidler»? Svaret var at det ikke er mulig å si noe helt konkret om hva som skal overføres – det har ikke blitt utredet.

For ti år siden gjennomførte Danmark en lignende reform, Strukturreformen, hvor ansvaret for hjelpemidler ble overført til kommunene. Formann for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen, beskriver resultatet: «Det er et meget stort problem. Vi opplever helt klart, at strukturreformen har ført til dårligere forhold for de handikappete, fordi kommunene ofte tenker på økonomi frem for hvilket tilbud, borgerne har bruk for. Det rammer for eksempel hjerneskadde og barn og unge med handikap», sier han til Avisen.dk.

Ergoterapeutene, fagfolkene på området, er også motstandere av å flytte ansvaret for hjelpemidler til kommunene. Nils Erik Ness, forbundsleder i Norsk Ergoterapeutforbund formulerer seg meget presist om det: «Det vil i så fall gi uverdige liv for svært mange innbyggere, og blir utrolig dyrt for samfunnet med økt innsats på pleie, institusjon og trygd.»

Hjelpemidlene lar funksjonshemmede leve et aktivt liv og delta i samfunnet. Trappeheiser og rullestolheiser gjør det mulig å bli boende i egen bolig og komme seg ut. Vi er mange tusen som er avhengige av hjelpemidler i hverdagen. Dårligere tilgang på hjelpemidler vil føre til sosial isolasjon, hjelpeløshet og gjøre det vanskeligere å jobbe. Det er dårlig politikk, sannsynligvis svært dårlig samfunnsøkonomi. #Nok er nok!

Nok er nok – ikke ta hjelpemidlene våre ut av folketrygden!

Av Egil Schjolden, leder NHF Sarpsborg; Turid Eriksen, leder NHF Halden/Aremark; Ken Jackson, leder NHF Fredrikstad

Regjeringen vil gi kommunene ansvaret for såkalte «enkle og høyfrekvente» hjelpemidler. De skal betales av kommunen, og ikke lenger være noe du har rett til gjennom folketrygden. At retten til hjelpemidler skal avhenge av den enkelte kommunes økonomi og kompetanse vil svekke funksjonshemmedes mulighet til et selvstendig liv og å delta i samfunnet.

For å sitere et innlegg på Unge Høyres nettsider sist dette forslaget kom opp: “Unge Høyre er skeptisk til en slikt resonnement. Ved å overføre tunge oppgaver som dette til kommunene foreligger det ingen garanti om at det vil følge penger med… …Rettigheter i folketrygdloven og statlig finansiering sikrer funksjonshemmede et mest mulig likeverdig tilbud, uavhengig av bosted, alder og økonomi.”

Norge har i dag et godt fungerende system for hjelpemidler, med faglig dyktige hjelpemiddelsentraler som tar seg av de kompliserte tilfellene, og kommunale sentraler som står for enklere saker. Hjelpemidler er finansiert gjennom folketrygden, de er en rettighet og ikke avhengige av om det er penger igjen i budsjettet.

Tas retten til hjelpemidler ut av folketrygden og pålegges kommunene, vil det avhenge av den enkelte kommune og dens økonomi om du får hjelpen du trenger. Hvor komplisert dét kan bli, ser vi av hvordan kommunene håndterer retten til BPA, brukerstyrt personlig assistanse. Der har folk som trenger det en lovfestet rett, men mange kommuner motarbeider ordningen, og forsøker å begrense den. «Dette var noe av det første Høyre-/Frp-regjeringen leverte på, og fra dag én har veldig mange kommuner motarbeidet rettigheten», sa daværende leder i Stortingets helse- og sosialkomité, Kari Kjønaas Kos (FrP) i 2016. I både Fredrikstad og Halden har dette ført til rasende protester fra brukerne og deres organisasjoner.

Heller ikke kommunene ønsker at de skal få ansvaret for hjelpemidler. Under høringsrunden sa 128 kommuner nei til forslaget. Ni kommuner er åpne for at noe av ansvaret kan flyttes til kommunene, men at det må utredes først, blant annet konsekvensene for brukerne av å flytte folketrygdens ansvar for hjelpemidler i bolig over til Husbanken.

Regjeringen ber Stortinget vedta en reform, men har ikke utredet detaljene i reformen. SV’s fraksjon i finanskomiteen på Stortinget spurte Finansdepartementet om hvilke «mer kompliserte og kostbare» hjelpemidler vil fortsatt være rettighetsfestet i Folketrygden, når kommunene får et totalansvar for «enkle og høyfrekvente hjelpemidler»? Svaret var at det ikke er mulig å si noe helt konkret om hva som skal overføres – det har ikke blitt utredet.

For ti år siden gjennomførte Danmark en lignende reform, Strukturreformen, hvor ansvaret for hjelpemidler ble overført til kommunene. Formann for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen, beskriver resultatet: «Det er et meget stort problem. Vi opplever helt klart, at strukturreformen har ført til dårligere forhold for de handikappete, fordi kommunene ofte tenker på økonomi frem for hvilket tilbud, borgerne har bruk for. Det rammer for eksempel hjerneskadde og barn og unge med handikap», sier han til Avisen.dk.

Ergoterapeutene, fagfolkene på området, er også motstandere av å flytte ansvaret for hjelpemidler til kommunene. Nils Erik Ness, forbundsleder i Norsk Ergoterapeutforbund formulerer seg meget presist om det: «Det vil i så fall gi uverdige liv for svært mange innbyggere, og blir utrolig dyrt for samfunnet med økt innsats på pleie, institusjon og trygd.»

Hjelpemidlene lar funksjonshemmede leve et aktivt liv og delta i samfunnet. Trappeheiser og rullestolheiser gjør det mulig å bli boende i egen bolig og komme seg ut. Vi er mange tusen som er avhengige av hjelpemidler i hverdagen. Dårligere tilgang på hjelpemidler vil føre til sosial isolasjon, hjelpeløshet og gjøre det vanskeligere å jobbe. Det er dårlig politikk, sannsynligvis svært dårlig samfunnsøkonomi. #Nok er nok!

 

4. desember klokken 14:00 til 15:00 Neste uke i Gågata i Fredrikstad foran Rådhuset

Norges Handikapforbunds lag i Halden/Aremark, Sarpsborg og Fredrikstad går sammen om en markering mot at ansvar for hjelpemidler skal overføres til kommunene og hjelpemidler tas ut av folketrygden. Det skjer i Fredrikstad 4. desember kl. 14 foran Rådhuset.

Regjeringen vil gi kommunene ansvaret for såkalte «enkle og høyfrekvente» hjelpemidler. De skal betales av kommunen, og ikke lenger være noe du har rett til gjennom folketrygden. At retten til hjelpemidler skal avhenge av den enkelte kommunes økonomi og kompetanse vil svekke funksjonshemmedes mulighet til et selvstendig liv og til å delta i samfunnet.

Det vil bli appeller, plakater , rullestoler og diverse hjelpemidler. Kom du også!

Hjelpemiddelsaken. Nytt fra NHF pr. 10.11.2017

SV og Sp går ut mot hjelpemiddelforslagene
Sterke krefter på Stortinget har tatt til orde mot regjeringens hjelpemiddelforslag. SV har bedt regjeringen redegjøre for hvilke hjelpemidler som vurderes overført til kommunene og reagerer på lite konkret svar. Senterpartiet har gjort det klart at retten til hjelpemidler fortsatt må være forankret i folketrygden og ber heller om bedre formidlingsprosesser.
SV reagerer på lite konkret svar
I Handikapnytt kan vi lese at SVs fraksjon i Finanskomiteen på Stortinget har forsøkt å finne ut hvilke hjelpemidler, konkret og i praksis, som omfattes av regjeringens forslag.
SV stilte følgende spørsmål til Finansdepartementet, som skal svare på det stortingsrepresentantene lurer på i forbindelse med budsjettbehandlingen:
«Hvilke ”mer kompliserte og kostbare” hjelpemidler vil fortsatt være rettighetsfestet i Folketrygden når kommunene får et totalansvar for ”enkle og høyfrekvente hjelpemidler”»?
Svaret SV fikk fra Finansdepartementet er at dette skal utredes nærmere, så:
«Det er derfor ikke mulig å si noe helt konkret om hva som skal overføres i dag – dette må avvente utredningen», heter det i Finansdepartementets svar.
– Svaret viser at Stortinget er invitert til å vedta noe som ikke engang regjeringen selv vet hva er, eller hva innebærer, sier Andersen til Handikapnytt.
Videre sier hun at hun og SV kommer til å stemme mot forslaget. Klikk her for å lese hele saken på Handikapnytts nettsider
Sp foreslår bedre formidlingsprosesser
Senterpartiet på sin side har kommet med et såkalt dokument 8-forslag, det vil si at enkeltrepresentanter fremmer forslag som skal behandles i den Stortingskomiteen som har ansvar for saken, før det sendes til Stortinget for plenumsbehandling. Forslaget går i korte trekk ut på at retten til hjelpemidler må beholdes i folketrygden, men at det må jobbes videre med å forbedre formidlingsprosessene i tråd med ekspertutvalgets anbefalinger. Det er stortingsrepresentantene Sigrid Simensen Ilsøy, Heidi Greni, Nils T. Bjørke og Åslaug Sem-Jacobsen som har kommet med forslaget, som inneholder sju punkter:
1. Stortinget ber regjeringen sørge for at de som har behov for hjelpemidler sikres et helhetlig og likeverdig tilbud framover, med rettigheter og finansiering for alle hjelpemidler i folketrygden, og utlånsordning, slik som i dag.
2. Stortinget ber regjeringen sørge for forbedringer i bestillingsordningen av hjelpemidler ved å forenkle administrative rutiner, gjennomgå sortimentet som inngår i ordningen, samt etablere flere eksterne lagre av statlige hjelpemidler i kommunene. Brukere og kommuner må sikres enklere tilgang til et bredt produktspekter med gode løsningsmuligheter.
3. Stortinget ber regjeringen iverksette arbeid med å utvikle bedre IKT-løsninger på hjelpemiddelområdet slik at samhandlingen mellom brukere, kommune og stat blir mer smidig, bestillingsordningen styrkes og bruken av lokale lagre øker.
4. Stortinget ber regjeringen sørge for at ordningen med brukerpass videreutvikles og styrkes for å korte ned saksbehandlingstiden og bedre brukermedvirkningen i hjelpemiddelformidlingen. Brukerpassordningen skal være en del av tilbudet ved alle hjelpemiddelsentralene.
5. Stortinget ber regjeringen sørge for tydelig definerte prosesser som sikrer god informasjon og forutsigbarhet for brukere som har behov for hjelpemidler.
6. Stortinget ber regjeringen medvirke til at kommunenes fagkompetanse om hjelpemidler og kapasitet i førstelinjen øker ved å bidra til at kommunene kan ansette flere ergoterapeuter.
7. Stortinget ber regjeringen legge føringer for Arbeids- og sosialdepartementets varslede evaluering av høreapparater og ortopediske hjelpemidler, jf. Prop. 1 S (2017–2018). Denne må særlig vektlegge kvalitet og nytte for brukerne og samfunnet og forutsette en fortsatt forankring i folketrygden når det gjelder rettigheter og finansiering. Klikk her for å lese hele forslaget på Stortingets nettsider
Publisert: Karen Kvam (10.11.2017)

Vi i styret har gleden av å invitere dere

til Julemøte fredag 08. Desember 2017

kl 18.00 På Pizza Nini

På grunn av maten må vi ha en
påmeldingsfrist som er senest 30.11.2017.
Dere kan sende påmelding til
Ken Jackson på e-mail: kenrick@jackson.kz
Eller til Anne-Lise Nilsen på e-mail: anneli42@outlook.com

MVH
NHF Fredrikstad
Styret

 

Abonnement
Loading
helsenorge.no
NHF Øst kurskatalog 2014