NHF
Fredrikstad
 NHF
Fredrikstad
 NHF
Fredrikstad
 NHF
Fredrikstad

Ukategorisert

Kjære regjering, ikke tull med Folketrygden!
Vi har ikke velferdsstaten fordi vi er rike, vi er rike fordi vi har velferdsstaten. Og selve ryggraden i den er Folketrygden.
Ved å flytte ansvaret for hjelpemidler som rullatorer og trappeheiser fra stat til kommune kan fremtiden til unge funksjonshemmede bli kommuneøkonomiens offer. Det er å snik-amputere nasjonens ryggrad.
Hva blir det neste? Rullestolene? Fødselspermen? Pensjonen? Sykepengene?
Nok er nok! Ikke tull med Folketrygden.

NHF Fredrikstad satt på stands på Seriomessa på Kongstenhallen.

NHF Fredrikstad inviterer til medlemsmøte på St Croix 15.11.2017 kl 18.30.
Vi skal ha et tema som handler om brannsikkerhet i hjemmet. Tomas Søland fra brannvesenet kommer og forteller hva vi skal gjøre for å sikre hjemmet.
Det vil bli bevertning med kaffe og jubileumskake.
Alle nye og gamle medlemmer er hjertelig velkommen.

Vennlig hilsen

NHF Fredrikstad
Styret.

Styremedlemmene i NHF Fredrikstad hadde sommeravslutning på Slippen Restaurant i Fredrikstad.

NHF Fredrikstad hadde kakelotteri på Torvbyen i Fredrikstad 30.09.2017.

NHF Fredrikstad hadde sitt 80 års jubileum 19.08.2017 på Qualyti Hotell i Fredrikstad. Inviterte gjester kom og holdt flotte taler, det ble også flott underholdning og god mat med drikke.

Forlengs inn i fremtiden

Debatt om NHF 2017-2030 del 1: Hvorfor skal vi ha organisasjonen? Hva skal vi jobbe for?

Landsmøtet i 2015 vedtok at vi skal beskrive NHFs samfunnsoppdrag 2017 – 2030, og endringer i interessepolitikk, organisering og styringsstruktur som følge av dette.

 

Det blir lagt opp til en prosess i tre deler, og det er første del vi skal diskutere på dette møtet:
1. Hva skal være vårt samfunnsoppdrag? Hvorfor skal vi ha organisasjonen? Hva skal vi jobbe for?
Diskuteres fra januar til juli / august.

 

Spørsmål til debatten:

Oppgave 1. Hvorfor er du medlem i NHF? Hva er dine forventninger til utfallet av denne prosessen?

Oppgave 2. Bruk 5 min. for deg selv til å tenke gjennom hvilke historier, møter, saker eller opplevelser har gjort deg:

  • sint, opprørt og glødende engasjert?
  • glad, optimistisk og glødende engasjert?

Oppgave 3a. Hvordan ser hverdagen ut for funksjonshemmede (i Norge) i 2030?

  • Tegn et realistisk, men pessimistisk fremtidsbilde.
  • Tegn et realistisk og optimistisk fremtidsbilde.

Oppgave 3b.

  • Hva er det viktigste vi må gjøre / jobbe med for å hindre det pessimistiske fremtidsbildet? (4-5 punkter)
  • Hva er det viktigste vi i NHF kan gjøre / jobbe med for å nå det positive fremtidsbildet? (4-5 konkrete punkter)

Til høsten kommer debatten om de to neste punktene:

2. Hva skal være vår strategi 2017 – 2030?
Hvordan skal vi jobbe? Hvilke veivalg skal vi gjøre?
Fra mars til september / oktober.

 

3. Hva blir konsekvensene av disse valgene? Hvordan skal vi jobbe sammen, organisere oss, prioritere, utnytte ressursene og så videre.
Fra august til november.

 

Du kan finne mer informasjon om NHF 2017-2030 på internett: Gå til nhf.no, klikk på lenken oppe til høyre «for tillitsvalgte» og gå til bunnen av den siden du kommer til og klikk på ruten som heter NHF 2017-2030.

Innkalling til årsmøte for 2016 i NHF Fredrikstad

Tirsdag 22 mars kl. 19 på Quality Hotel Fredrikstad, Nygata 2-4.

På dagsorden står:

Årsmelding 2015
Regnskap 2015
Innkomne forslag
Valg av styre

Det blir enkel servering.

På Helsetorget vil de ulike brukerforeningene i Fredrikstad samarbeide om en felles informasjons- og likepersonstjeneste. Både de store paraplyorganisasjonene (FFO og SAFO) og de mindre pasient- /brukerforeningene samarbeider om å drive Helsetorget.

Representanter fra foreningene vil dele på oppgaven å bemanne torget, det vil være informasjonsmateriell tilgjengelig fra alle foreningene, og ikke minst vil det være en felles oversikt over personer som er likepersoner.

Pressemelding fra kommunen

Abonnement
Loading
helsenorge.no
NHF Øst kurskatalog 2014