NHF
Fredrikstad
 NHF
Fredrikstad
 NHF
Fredrikstad
 NHF
Fredrikstad

Informasjon

Hei!
Forbundslederen vår, Tove Linnea, er opptatt av at vi skal ivareta godt smittevern i Norges Handikapforbund. Her er hennes hilsen til alle dere som er tillitsvalgte i NHF:
I Norges Handikapforbund har vi flere i risikosonen for å utvikle alvorlig sykdom hvis de blir smittet av koronaviruset, og vi er opptatt av å være ekstra forsiktige. Helsemyndighetene har nå gått ut med sterke varsler og anbefalinger for å unngå smittespredning, og vi gjør det samme.
Avlys alle møter!
Dette er en klar oppfordring om at planlagte årsmøter, styremøter, kurs, samlinger og annet i organisasjonen blir utsatt eller gjennomføres på video, telefon eller e-post.
I NHFs lover § 4-1 står det at organisasjonsleddets styre bestemmer tid og sted
for årsmøtet, noe som åpner for alternative møteformer, hvis styret vedtar dette. Videre står det om årsmøtene at lokallagene skal gjennomføre årsmøte innen utgangen av mars. Denne regelen har vi opphevet nå i 2020.
Korona-situasjonen får også konsekvenser for arbeidet på våre kontorer. Vi satte i gang strenge hygienetiltak i administrasjonen allerede i februar, og i en periode framover anbefaler vi også våre ansatte å reise til og fra jobb utenom rushtiden og jobbe mer hjemmefra. På hovedkontoret har vi begrenset åpningstiden på servicetorget til 10.00 – 14.00.
Hvem er risikogruppene?
I følge Folkehelseinstituttet er følgende grupper utsatt for risiko for mer alvorlig sykdom ved smitte:
· Eldre personer (>65 år)
· Personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom (kardiovaskulær sykdom), diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk (hypertensjon).
· Personer som røyker har også muligens en høyere risiko for alvorlig forløp av koronoanvirus-sykdommen.
Husk at selv om du ikke er i risikogruppen, kan du sette andres liv og helse i fare! Vis solidaritet!
Følg Folkehelseinstituttets hygieneråd!
· Hold deg alltid hjemme hvis du har feber
· Hold deg alltid hjemme hvis du har forkjølelsessymptomer med hoste og snue
· Hold deg alltid hjemme hvis du vet at du har vært i nær kontakt med noen som har koronaviruset eller har mistanke om det
Følg med!
Disse retningslinjene gjelder til vi gir ny beskjed. Situasjonen endrer seg fortløpende, og vi oppdaterer informasjonen ved behov. Følg med på nettsidene våre.
Spørsmål?
Ved spørsmål ta kontakt med generalsekretær Sunniva Ørstavik sunniva.orstavik@nhf.no eller leder HR og organisasjonsutvikling Anett Kleven anett.kleven@nhf.no
Med vennlig hilsen

Tove Linnea Brandvik
Forbundsleder

Viktig beskjed! NHF oppfordrer alle organisasjonsledd om å avlyse årsmøter og styremøter inntil videre. Dette som en forholdsregel fordi medlemmene i NHF er i risikogruppen for Coronaviruset. Vi avlyser årsmøte 19 mars.

Bilkurs
Offentlig · Arrangør: NHF Øst

17. sep. kl. 16:00–18. sep. kl. 16:00

Scandic Asker
Askerveien 61, 1384 Asker, Norway

Invitert av Gyda Antonie Nullmeyer

Til høsten er det klart for vårt neste og oppdaterte NAV-Bilkurs. Her rettes søkelyset på de ulike sider ved anskaffelse av bil, regelverket, søknadsprosdyren, eget ansvar for bruk, rettigheter, plikter m.m.

Målgruppen for kurset er medlemmer av SAFO Øst (NHF, NFU og FNDB) eller våre nabo-medlemmer i NHF Oslo og Oslofjord Vest, som har NAV-bil i dag eller som står foran søknadsprosess for NAV-bil. Dette er for de som selv er sjåfør, andre som fungerer som assistenter/sjåfører, eller andre som arbeider med NAV-bil, hjelpemidler e.l.

Kursets innhold er bl.a. bred og oppdatert innføring i dagens regelverk, praksis og tilpasning av slike biler med særskilt fokus på «rett valg av bil», utstyr og tilpasning til meg som sjåfør eller påsitter, lover og regler for tilskudd/lån, føreropplæring, forsikring/formelle forhold, eget ansvar, ulike brukere, barn – voksen osv. Kurset er samtidig en arena for erfaringsutveksling.

Innledere er:
– NAV Bilsenter Østlandet
– NHF/NHF Øst fremste tillitsvalgte på bil og funksjonshemmede
– Erfarne brukere som videreformidler sine erfaringer.
I tillegg settes av god tid til spørsmål og erfaringsutveksling. NHF Øst har allerede lang erfaring fra slike og vil sammen med deltakerne legge til rette for at den enkelte deltaker får personlig utbytte.

Kurset starter opp tirsdag 16.00 og avsluttes onsdag 16.00. Kursleder er Sverre Bergenholdt, leder av NAV bil Østlandets brukerutvalg.

Mer info om påmelding finner du her: http://oest.nhf.no/arbeidet-vart/kurs

 

 

 

 

 

Abonnement
Loading
helsenorge.no
NHF Øst kurskatalog 2014