NHF
Fredrikstad
 NHF
Fredrikstad
 NHF
Fredrikstad
 NHF
Fredrikstad

NAV Nyhetsbrev

Finnes utilsiktede skjevheter og ulikheter basert på kjønn, alder og bosted ved tildeling av hjelpemidler?

Likestillingssenteret har i samarbeid med Østlandsforskning studert tildelingen av hjelpemidler for å undersøke hvorvidt det finnes utilsiktede skjevheter og ulikheter basert på kjønn, alder og bosted. Studien er finansiert av Bufdir og gjennomført i samarbeid blant annet Styringsenheten for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging.

Ca.70 deltagere kom på årets boligkonferanse i Østfold
De fleste kommuner i Østfold var representert denne dagen. I tillegg til å se på felles utfordringer i forbindelse med utvikling i befolkningssammensetning og på boligområdet i Østfold, presenterte NAV Hjelpemiddelsentral og Husbanken sine ulike virkemidler.
Det er verd å merke seg at Husbankens tilskudd til etablering, tilpasning og prosjektering overføres til kommunerammen fra og med 01.01.2020. De ulike tilskuddsordningene kan være avgjørende for at hjelpemidler skal kunne installeres og fungere. Et eksempel hvor tilskudd benyttes, er tilrettelegging av adkomst til bolig som krever elektrisk løfteplattform. Her må støpt fundament med varmekabler være finansiert og på plass før NAV Hjelpemiddelsentral kan montere løfteplattformen. Andre eksempler er tilskudd til fjerning av terskler og utvidelse av dører i boligen, slik at rullestol kommer gjennom åpningene, nødvendig tilrettelegging av bad og kjøkken, og til prosjektering av belysning i syns-saker.
Husbanken vil sende et brev til alle kommuner som viser hvor mye som har gått med til dette tidligere, med tanke på budsjettarbeid Nærmere spørsmål kan rettes til Husbanken.


Grunnkurs bolig er nå klart!
Dette E-læringskurset vil være nyttig for både nye og erfarne medarbeidere og egner seg også som opplæring i mindre grupper.


Med individuell tilrettelegging kunne Siren fortsette å arbeide
Siren Jackson fikk oppfylt sitt ønske om å fortsette på sin arbeidsplass gjennom 15 år, da hun fikk tilgang til de riktige virkemidlene. 


Nedsatt syn – hvem gjør hva?
Hvis du ser dårlig, ta kontakt med din lokale optiker for en synsundersøkelse. Optikeren kan henvise
deg videre til øyelege ved behov. For noen hjelpemidler er det avgjørende at briller er tilpasset og fungerer først.
Barn som ikke har utstyr i barnehage bør utredes året før skolestart for å sikre at utstyret er på plass før barnet begynner på skolen. Her er en oversikt som viser ansvarsfordelingen gjennom ulike livsfaser når det gjelder hjelpemidler for synshemmede.


Batteribytte på komfyrvakt
Normal levetid på batteriet er 3 år, men hyppig bruk, mange alarmer og feil innstillinger kan forkorte levetiden. Les mer her.
Vi gjør oppmerksom på at det ikke blir utkjøring av hjelpemidler til kommunene i uke 30. Ta kontakt med oss og avtal henting om noe haster.

Nyttige lenker

Fagstoff og opplæringsmateriell finner du på www.kunnskapsbanken.net.

Informasjon om produkter finner du i www.hjelpemiddeldatabasen.no. Her 

NAV Hjelpemiddelsentral Østfold Besøksadresse: Gamle Tindlund vei 3, 1718 Greåker Postadresse: Postboks 574, 1703 Sarpsborg Telefon: 407 02 801 E-post: nav.hjelpemiddelsentral.ostfold@nav.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abonnement
Loading
helsenorge.no
NHF Øst kurskatalog 2014