NHF
Fredrikstad
 NHF
Fredrikstad
 NHF
Fredrikstad
 NHF
Fredrikstad

Medlemsmøte

NHF Fredrikstad innkaller til årsmøte torsdag 17. mars 2022 kl.18.30 i Fredrikstad Helsesportlag sine lokaler.
 
Adresse: Evenrødveien 82, 1615 Fredrikstad
Forretningsorden for årsmøtet 2022
 
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Velge dirigent
Sak 3: Velge protokollfører(e)
Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Godkjenne innkallingen
Sak 6: Godkjenne saklisten
Sak 7: Godkjenne forretningsorden
Sak 8: Behandle styrets årsberetning
Sak 9: Behandle lagets regnskap i revidert stand
Sak 10: Behandle forslag og saker
Sak 11: Vedta lagets budsjett
Sak 12: Foreta valg
Sak 13: Velge revisor
 
Forslag til årsmøtet må være NHF Fredrikstad i hende senest 08.03.2022. Forslag sendes til anne-ni2@online.no eller SMS 45 83 63 93.
 
Det er kun betalende medlemmer pr 31. desember 2021 som er stemmeberettiget på årsmøte.

Fredrikstad 19. august 2020

 

Kjære medlemmer!

Vi hadde håpet å kunne begynne med medlemsmøter igjen nå til høsten, men med økende smitte i Østfold våger vi ikke. Mange av oss er spesielt utsatte for korona-viruset, så vi må vente.

Det betyr også at vi gir opp å ha et årsmøte i år, og det sittende styret fortsetter til neste årsmøte i februar/mars 2021. NHF sentralt har åpnet for dette. Så vil vi følge med på utviklingen for å vurdere når vi kan treffes igjen.

Dette betyr ikke at lagets arbeid ligger nede, styret treffes (med god avstand) og jobber. Blant annet kommer Furutun-saken opp i bystyret igjen til høsten, den er viktig for oss. Vi prøver også å finne ut hvordan vi kan markere Funksjonshemmedes dag 3. desember uten et fysisk møte, selv om vi jo håper det skal være mulig å samles på Litteraturhuset som tidligere år. Idéer mottas med takk!

Så håper vi at dere tar vare på dere selv i denne farlige tiden, og at ting etterhvert blir bedre så vi kan treffes igjen.

Varme hilsener fra styret.

 

Da er vi kommet godt inni 2020 og her kommer er listen over datoer på medlemsmøtene som vi har på Holmen Eldresenter i Fredrikstad.

  • Torsdag 20 februar
  • Torsdag 19 mars – Årsmøte
  • Torsdag 16 april
  • Torsdag 28 mai
  • Torsdag 10 juni – Sommeravslutning
  • Torsdag 10 august
  • Torsdag 17 september
  • Torsdag 22 oktober
  • Torsdag 26 november – Juleavslutning

NHF Fredrikstad hadde medlemsmøte 22 august 2019.

Ken Jackson åpnet møte med å ønske alle velkommen til første medlemsmøte etter ferien.

Vi var så heldige å få besøk av Sverre Bergenholdt som snakket litt om historien fra NHF. Det var interessant å høre på.

Etterpå ble det kaffe og noe og bite i, og da gikk praten om dette temaet videre rundt bordet. 

 

Abonnement
Loading
helsenorge.no
NHF Øst kurskatalog 2014