NHF
Fredrikstad
 NHF
Fredrikstad
 NHF
Fredrikstad
 NHF
Fredrikstad

Interessepolitisk

I Fredrikstad er store deler av byrommet og sosiale fellesskap fortsatt utilgjengelig for mange.

https://www.dagsavisen.no/demokraten/debatt/2021/10/01/levemittliv-et-verktoy-for-mer-likestilling-i-fredrikstad/

I bystyrets møte 21. oktober skal plan for livslange tjenester, livsmestring og levekår for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2021–2028 (#LeveMittLiv) behandles.

Onsdag 29. september var saken til behandling i helse- og velferdsutvalget. Der valgte posisjonen (AP, MDG og Rødt) å gjøre noen små justeringer i planen etter innspill fra råd for personer med funksjonsnedsettelse. Og i Rødt så lover vi å jobbe videre med innspillene fra rådet fram mot endelig behandling 21. oktober.

For Rødt er denne planen utrolig viktig. Den skal legge grunnlaget for videre arbeid med likestilling og inkludering i kommunen vår. Funksjonshemmede er den største minoritetsgruppen i Norge (ca. 17 prosent av befolkningen) og mange opplever systematisk diskriminering gjennom deler av, eller hele, livet. Dette går på alt fra synlig utestenging ved at lokaler ikke er universelt utformet, diskriminering i arbeidslivet, og til at man ikke får de tjenestene man har krav på.

Fredrikstads styringspartier har i sin plattform at vi ønsker å jobbe med å bli Norges mest likestilte kommune. Veien dit er lang. Veldig lang.

I Fredrikstad er store deler av byrommet og sosiale fellesskap fortsatt utilgjengelig for mange. Det er vanskelig å ta seg fram i deler av sentrum og lokalsentrene, flere restauranter og butikker er ikke rullestolvennlige. Av tjenestemottakerne i etat-tjenester til funksjonshemmede står 49 prosent uten arbeid eller aktivitet på dagtid. Etter en politisk bestilling som ble gjort for snart to (!) år siden står fortsatt mange av byens innbyggere uten viktige helsetilbud i form av varmtvannsbasseng. Dette selv om det ble fattet politisk vedtak om at det snarlig måtte på plass en midlertidig løsning på varmtvannsbassengkapasiteten mens helhetlig utredning ble gjennomført.

Vi vet ikke hvor mange barnehager, skoler eller boliger i Fredrikstad som er utilgjengelig for deler av befolkningen, men vi vet at det står flere i kø for botilbud og at valgmulighetene til funksjonshemmede er få. Etter at Unge Funksjonshemmede nylig publiserte en rapport om universell utforming av grunnskolen kan vi anta at også et stort antall skoler i Fredrikstad står til stryk.

Riksrevisjonens kom denne uken med en undersøkelse av helse- og omsorgstjenester til barn med funksjonsnedsettelser, hvor konklusjonen er at mange familier ikke får den avlastningen de har krav på.

Med andre ord; det er mer enn nok for oss politikere å ta tak i. Et lite skritt på veien er å sikre gode planer og verktøy slik som #leveMittLiv forhåpentligvis blir. I arbeidet med planen har det vært temamøter, spørreundersøkelser og intervjuer. Vi politikere har også fått vedlagt til saken en del av innspillene som har kommet fra brukerorganisasjoner og rådet i møter med kommunen.

Allikevel er jeg overbevist om at det er mange synspunkter som ikke har kommet fram og at reaksjonene på planen som nå foreligger er mange. Derfor ønsker vi i Rødt å høre fra DEG.

Planen finner du ved å gå inn på fredrikstad.kommune.no og trykke på «politikk og planer» i menyen, for så å gå inn på møtekalenderen og klikke på datoen for siste møte i helse og velferd (29. september).

Rødt tar gjerne mot innspill direkte (du kan for eksempel kontakte meg på e-post), ellers vil vi oppfordre til at interesserte deltar i debatten i byens aviser. Skal vi nå de hårete (men helt selvfølgelige) politiske målene om likestilling som vi har satt oss, så må vi ha gode verktøy. Vi håper at planen for livslange tjenester, livsmestring og levekår for mennesker med nedsatt funksjonsevne kan bli et slikt verktøy.

Bystyret har vedtatt at Oslo skal være en universelt utformet by innen 2025. Men nå krymper budsjettene med millioner.

– Det er et signal til byens funksjonshemmede om at vi er uteglemt og en aksept for det utenforskapet som mange opplever på grunn av fysiske hindringer.

Det sier Regionleder i Norges Handikapforbund i Oslo, Magnhild Sørbotten, til Avisa Oslo. For halvannen uke siden la byrådet fram forslag til budsjett for 2022. Støtten til et universelt utformet Oslo er på 43 millioner.

Det er en nedgang på 47 millioner fra i år og 127 millioner fra 2020.

– Det syns vi er alvorlig. For det er viktig at funksjonshemmede kan gå på samme skole som andre. Det er viktig for å ta grønne transportvalg, slik som andre blir oppfordret til å gjøre, sier Sørbotten.

Tove Linnea Brandvik i landsmøtesalen.

Tove Linnea Brandvik ble lørdag ettermiddag valgt som forbundsleder i Norges Handikapforbund etter Arne Lein. Magnhild Sørbotten fortsetter som nestleder, mot valgkomiteens innstilling.

Det var ingen motkandidater, så Tove Linnea Brandvik ble valgt inn i vervet ved akklamasjon.
Brandvik var også valgkomiteens kandidat til Handikapforbundets øverste verv.
Hun etterfølger dermed Arne Lein, som takker for seg etter 11 år i vervet.
Tove Linnea Brandvik har vært ansatt i Uloba – Independent Living Norge siden 2013, som politisk rådgiver, leder for politisk avdeling og siden mars 2018 som leder for samfunnspolitisk avdeling.
Hun har vært stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i to perioder, for øvrig som den eneste representanten på Løvebakken med rullestol.
Brandvik var ordfører i Lindås i Hordaland i fire år. Hun har vært senterleder og innehatt en rekke ulike styreverv nasjonalt og internasjonalt. Blant annet er hun styreleder for Beitostølen helsesportsenter.

Dette er det nye sentralstyret i NHF:
Forbundsleder Tove Linnea Brandvik
Nestleder Magnhild Sørbotten
Styremedlemmer:
Stein Wilmann
Roger Amundsen
Anders N. Hansen
Martine Eliasson
Varamedlemmer:
Ida H. Dignes
Barbro Holmstad
Per Einar Honstad
Henriette Nielsen
Jørgen Foss er ny ansatt-representant i sentralstyret, med Ann Karin Pettersen som vara.

 

NHF Fredrikstad har inviter advokat Geir Lippestad  til  Litteraturhuset i Fredrikstad 24. februar kl. 18 for å holde foredrag om «Verdien av universell utforming i samfunnet» i Thygesensalen.

 

Gratis billetter kan hentes hos Libris for å sikre seg plass. Det blir enkel servering, og alle er velkomne.

 

Lippestad er mest kjent som forsvarer for terroristen Anders Behring Breivik. Han er tidligere generalsekretær for Hørselshemmedes Landsforbund og styreleder for bedriften Universell Utforming AS. Nå er han leder for likestillings- og diskrimineringsnemnden.

 

Begrepet universell utforming innebærer en ny måte å tenke på, at byer, bygninger, transportmidler og varer skal være brukbare og tilgjengelige for personer med ulike ferdigheter. Den synshemmede skal kunne høre, den hørselhemmede se. Trapper skal ikke hindre den bevegelseshemmede. Alle skal kunne bruke det som er universelt utformet.

 

 

Et inkluderende og tilgjengelig samfunn for alle – kronikk om universell utforming.

Mer om universell utforming finner du på Wikipedia.

Lenke til plakat om møtet.

Geir Lippestad_crop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Kilian Munch

Sunniva-Orstavik-1_4756673a

 

– Fylkeskommunen og Nettbuss skal ta ansvar for at alle skal få ta bussen uten å oppleve diskriminering mens de gjør det, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Hun reagerer på behandlingen rullestolbrukere i Fredrikstad har opplevd på bussen i det siste.

– Dette er en serie av alvorlige episoder. Det tyder på at det er diskrimineringsproblem, mener hun.

Les mer i Fredriksstad Blad

maria-hagenFredriksstad Blad har fulgt opp saken men Maria Hagen, som ble nektet å værte med bussen fordi sjåføren«ikke likte» å ha rullestoler med på bussen.

 

«Markedssjef i Østfold Kollektivtrafikk, Kjetil Gaulen, sier til f-b.no at de har hatt et problem med sjåfører som ikke vil frakte rullestolbrukere. – Jeg vet ikke om det skyldes holdninger eller misforståelser, men vi har nok hatt et lite problem med at ikke alle sjåførene forholder seg til at de skal ta med rullestolbrukere så frem det er plass i bussen, forklarer han.

 

Han understreker at rullestolbrukere som blir nektet adgang på bussen, ikke må nøle med å ta kontakt med Østfold kollektivtrafikk for å få ordnet alternativ transport.

Les videre

theodor blir

Jeg bruker rullestol for å bevege meg, jeg kan ikke trille stolen selv. Jeg trenger lydbøker og diktafon for å lære. Jeg liker skolefag og lekser. Jeg vil fortelle om min hverdag. Tiden på skolen er en stor del av historien. Jeg kan ikke skrive selv så moren min skriver for meg.

Kronikk i SiD: av Vetle Theodor Arneberg (16 år) Asbjørg Bekkevold (mor) , lektor i pedagogikk

Les kronikken hos Fredriksstad Blad

Theodor blir pensum, i Fredriksstad Blad

hbfWeblogo-2
Handikappede Barns Foreldreforening (HBF) er en landsforening tilknyttet Norges Handikapforbund, med  fokus på barn med funksjonsnedsettelser og deres familier. HBF arbeider for å bedre barnas oppvekstvilkår og hele familiens livsvilkår uavhengig av diagnose og funksjonsnedsettelse.

 

 

Du finner dem på hbf.no, eller i Schweigaards gate 12, 0185 Oslo, telefon 24 10 24 00. Lokallaget i Østfold kan kontaktes ved leder Ingunn H. S. Fosser, e-post: inghsf@online.no.

Les videre

Abonnement
Loading
helsenorge.no
NHF Øst kurskatalog 2014