Nytt om universell utforming
Hvis du ikke kan lese denne posten, klikk her.
Mer om universell utforming | Tips en venn | Registrere | Avregistrere
Illustrasjonsfoto: Istock
Åtte mål for universell utforming – i skandinavisk kontekst
Den danske kunnskapsportalen Rumsans.dk i regi av Institutt for byggeri ved Aalborg Universitet, leverer innhold som skal inspirerer til universell utforming i det bygde miljø. Nylig publiserte de en fortolkning av Steinfeld og Mailsels åtte mål for universell utforming til en skandinavisk kontekst.
Les mer om de åtte målene for universell utforming på Bufdirs nettsider.
Illustrasjonsfoto: Istock
Nye uu-tog passer ikke til perrongene
Norske Tog eier togene og leier dem ut til togoperatører som for eksempel Vy. Bane Nor er ansvarlig for stasjonene. Nylig sendte selskapet Norske Tog ut en pressemelding om at nye tog med bedre tilrettelegging for rullestolbrukere var kjøpt inn. Nå melder Handikapnytt at de nye togene ikke passer til plattformene fordi stasjonene har for lave plattformer. På spørsmål fra Handikapnytt om Bane Nor er tilfreds med høydeforskjellen som gjør at rullestolbrukere ikke kan benytte de nye togene før plattformene er utbedret om 10-15 år, henviser Bane Nor til Jernbanedirektoratet som er ansvarlige for planarbeidet. Handikapforbundet mener at det må gå an å begynne med billigere, provisoriske løsninger for å gjøre det enklere å komme av og på togene. – Kanskje legge på litt betong for å få plattformene høyere. Raske løsninger som virker, selv om de ikke ser så lekre ut, sier nestleder i Handikapforbundet Magnhild Sørbotten.
Illustrasjonsfoto: Istock
Kollektivselskapet Ruter fikk en vekker
Ruter frakter hver dag mer enn én million mennesker på buss, trikk, T-bane eller båt i Oslo-området. For to år siden opplevde Amir Hashani å bli kjørt fra da han skulle ta siste bussen hjem fordi sjåføren ikke fikk ut rampen som skulle få rullestolen hans inn på bussen. Dette ble en vekker for Ruter. – For oss ble Amir Hashanis fortelling en erkjennelse av at dette dreier seg om å redusere ulikhetene i samfunnet, sier Ruters markedsdirektør Ellen Marie Rogde til Asker og Bærums Budstikke. Hun forteller at Ruter nå er kommet to år ut i sitt prosjekt «Bærekraftig bevegelsesfrihet for alle» hvor de samarbeider med Norges Handikapforbund for å tilrettelegge kollektivtrafikken slik at alle opplever å bli inkludert. Prosjektet er også en del av Ruters bærekraftstrategi.
Kjenn din rett – til ikke å bli diskriminert
Norges Blindeforbund, Stopp Diskrimineringen og Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) har nylig lansert en kampanje som skal gi syns- og hørselshemmede kunnskap om deres diskrimineringsvern i form av likestillings- og diskrimineringsloven og hvordan man går frem for å klage til Diskrimineringsnemda. Utover våren 2022 arrangeres en tematisk webinarrekke om diskriminering. Det skal også settes i gang studiegrupper/workshops hvor de som vil kan gå i dybden, delta i et støttende fellesskap og få hjelp med å utforme klagesaker dersom det er ønskelig. Prosjektet varer til mai 2023 ifølge informasjon på HLFs nettsider.
Foto: Norsk regnesentral
UU-folk i farta:
Kristin Skeide Fuglerud, sjefsforsker digital inkludering, Norsk Regnesentral

Hva har du og dere i e-inkluderingsgruppa jobbet med i det siste?

- Vi er nå i ferd med å avslutte et prosjekt om inkludering av synshemmede i arbeidslivet. Her har vi gjort en kunnskapsoppsummering, en case-studie fra fem arbeidsplasser, og en spørreundersøkelse blant arbeidsgivere. Resultatene kommer i løpet av våren. Vi har identifisert fordeler og utfordringer knyttet til IKT. Selv om det finnes en god del erfaringsbasert kunnskap, trengs det mer fagfellevurdert forskning om hvordan IKT påvirker inkludering eller ekskludering i arbeidslivet. Vår hypotese er at effekten av universelt utformet IKT på inkludering i arbeidslivet vil være betydelig, og vi har lyst til å fortsette med studier på dette området.

Et annet prosjekt jeg kan trekke fram er robotstøttet læring for barn med autisme og utviklingshemning. Her har vi støtte fra Norges Forskningsråd. Roboten skal hjelpe barna med kommunikasjon. Barn med autisme er ofte veldig interessert i teknologi og roboter blir aldri lei. Robotene kan holde på i det uendelige og er nøytrale følelsesmessig. Dette kan passe bra for barn med autisme.

Vi jobber også med virtuell og blandet virkelighet som blir mer og mer aktuelt både i skole og arbeidsliv. Blandet virkelighet handler om å kombinere elementer av virtuell virkelighet med fysiske ting, for eksempel en smarttelefon, og helt analoge ting som sjekklister på papir eller annet utstyr. Tankegangen og erfaringer fra inkluderende brukermedvirkning er viktig å ha med seg hele tiden.

I prosjektet tilgjengelige tilbakemeldinger støttet av NAV FoU jobber vi med å gjøre det enklere for folk å gi tilbakemeldinger på manglende universell utforming av nettsteder. Vi har også et prosjekt om inkluderende reiseliv. Det er viktig at hele kundereisen blir universelt utformet. Det er ikke nok at bare en del av reisen, for eksempel nettsidene til et hotell, er universelt utformet, man må tenke mangfold gjennom hele kundereisen.

Ellers må jeg nevne et prosjekt som heter iStøtet som står for IT-støtte for synshemmede eldre. For at eldre skal kunne delta i informasjonssamfunnet eller bruke velferdsteknologiske produkter og tjenester, er det viktig at disse er universelt utformet. Det er også nødvendig med opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter. Dette er et ansvar kommunene har. Vi jobber med å bevisstgjøre kommuner og andre på at universelt utformet teknologi i kombinasjon med opplæring kan gi langvarige gevinster for den enkelte og det offentlige ved at folk blir mye mer selvhjulpne. Det vil igjen gi mindre belastning på helse- og omsorgstjenestene.
Kurs og konferanser

02.03 - Bufdir inviterer til åpent møte i UnIKT forum , Digitalt

02.03 Universell utforming – felles fundament, (gjentas 03.05), Digitalt

14.03-18.03 CSUN 2022, Anaheim, USA

18.03 Kurs i universell utforming av websider (gjentas 12.5 og 10.6), Oslo

18.03 Nettkurs i universell utforming av nettsider (gjentas 12.5 og 10.6), Digitalt

31.03 Universell utforming og WAD-direktivet, webinar

20.-22.07 International Conference on Interfaces and Human Computer Interaction, Lisbon, Portugal

Bufdirs UnIKT forum har gjennomført digitale samlinger under pandemien. Disse er tatt opp og kan ses på Bufdirs YouTubekonto.

Funka har gjennomført mange kortere og lengre webinarer under pandemien. Flere er tatt opp og kan ses på Funkas YouTubekonto.
SHARE TO
Barne-, ungdoms og familiedirektoratet
Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 3, Oslo