NHF
Fredrikstad
 NHF
Fredrikstad
 NHF
Fredrikstad
 NHF
Fredrikstad
1 3 4 5 6 7 9
  21 mars   18:30   Holmen Eldresenter
  25 april   18:30   Holmen Eldresenter
  23 mai   18:30   Holmen Eldresenter
  20 juni   18:30   Holmen Eldresenter
  22 august   18:30   Holmen Eldresenter
  19 september   18:30   Holmen Eldresenter  
  24 oktober   18:30   Holmen Eldresenter
  21 november   18:30   Holmen Eldresenter  
 
  12 desember   18:30   Holmen Eldresenter

ÅRSMØTE NHF FREDRIKSTAD 21.03.2019

NHF Fredrikstad vil med dette ønske dere alle velkommen til årsmøte på Holmen Eldresenter, Seierstensgata 2, 1608 Fredrikstad, 21.03.2019 kl 18.30. Det er soneparkering ved inngangen, men de som har parkeringstillatelse har lov til å stå der, ellers er det parkeringsplass ved Rema 1000 som ligger i nærheten.

Årsmøtepapirene vil bli lagt fram på møte. Til bevertning blir servert kaffe og rundstykker. Det blir også utlodning. Ta gjerne med en liten gevinst.

På grunn av maten må vi få beskjed om hvor mange som kommer, si ifra om dere har med assistenter også innen 14 mars.

MVH
NHF Fredrikstad

Anne-Lise Nilsen

Sekretær

Sunniva foran en vegg med en ordsky, blant annet med ordene Synlig, Si ifra, Mangfold, Likestilling m.fl.

Handikapforbundet må tenke større og snakke høyere om sitt eget prosjekt, mener den nye generalsekretæren, Sunniva Ørstavik. Hun vil smålåtenheten i organisasjonen til livs.

– Det jeg er helt sikker på, er at denne organisasjonen trenger en plan. En tydelig plan, en tydelig retning og en tydelig ledelse. Vi trenger å gå sammen. Og vi trenger ganske ofte å gå i takt. Da må noen holde takta og peke ut retningen.

Hun mener bestemt at Norges Handikapforbund har en lei tendens til å tenke for smått om seg selv og sin egen sak. Det vil hun gjøre noe med.

https://www.handikapnytt.no/funksjonshemmedes-likestilling-er-like-viktig-som-kvinnekampen/

Budsjettforslag er uforsvarlig og uetisk overfor mennesker med nedsatt funksjonsevne

Av Celina Sjøberg, fungerende leder rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Publisert:
09. november 2018, kl. 16:44
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har i møte 6.11.18 behandlet rådmannens forslag til budsjett for 2019.

Den overordnede og prinsipielle uttalelsen fra rådet er at dette er et budsjett og en revidert handlingsplan som er uforsvarlig og uetisk overfor mennesker med nedsatt funksjonsevne. Konsekvensene av forslaget er direkte i strid med kommuneplanens målsetninger. Samtlige tiltak og såkalte satsninger vil bidra til en utvikling som fører bort fra kommuneplanens mål – ikke nærmere. Forslaget bryter med grunnleggende prinsipper om brukermedvirkning, nasjonale mål og retningslinjer for mennesker med nedsatt funksjonsevne og FNs konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Særlig reagerer rådet på at rådmannen legger Agenda Kaupangs økonomiske beregninger til grunn for tiltakene som skal gjennomføres. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne venter fortsatt på å få analysen til behandling med en vurdering av tiltakene som foreslås opp i mot nasjonale mål og retningslinjer for mennesker med nedsatt funksjonsevne og FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne. At rådmannen legger tiltak til grunn for budsjettet uten rådets behandling og uten konsekvensvurderinger for mennesker med nedsatt funksjonsevne, oppfatter rådet som dypt problematisk. Det er krevende for rådet å gi konkrete innspill til budsjettet slik det foreligger nå. Vi stiller i første rekke spørsmålstegn ved prosessen.
For å forebygge helseutfordringer, fremme mestring, aktiviteter og selvstendighet må tidlig innsats, individuelle tjenestetilbud og brukermedvirkning være grunnleggende.
Rådet opplever at foreslåtte reduksjoner i de årlige budsjettene framover er uforsvarlig gitt at det er et dokumentert behov for økning av rammen og at reduksjonene i øvrige seksjoner er mye mindre. Vi registrerer argumentet om at Fredrikstad kommune bruker mer penger enn sammenlignbare kommuner på tjenester til funksjonshemmede, men kan melde at fra brukernes ståsted er det behov for økning i tjenestekvalitet.

Rådet forstår behovet for å effektivisere og redusere utgifter. Tiltakene som foreslås er kontraproduktive for mennesker med nedsatt funksjonsevne opp imot kommuneplanens mål. Dette er ikke riktige tiltak for å møte de økonomiske utfordringene på sikt. For å forebygge helseutfordringer, fremme mestring, aktiviteter og selvstendighet må tidlig innsats, individuelle tjenestetilbud og brukermedvirkning være grunnleggende. Rådet mener kommunen gjennom en plan for levekår for mennesker med nedsatt funksjonsevne må definere konkrete mål, standarder og tiltak for å fremme og sikre forsvarlige levekår for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

NHF Fredrikstad inviterer dere til åpent møte og medlemsmøte 22 november kl 18.30 på Holmen Eldresenter, Seierstensgata 2, 1608 Fredrikstad.
Vi får besøk av NAV Hjelpesentral Greåker og ASVO Grålum som skal snakke litt om el-sykler og scootere og hvordan vi skal oppbevare dem om vinteren når de ikke blir brukt. I tillegg vil de snakke om andre hjelpemidler.
Det blir enkel bevertning.
Da ønsker vi dere alle sammen velkommen til dette møtet.

Vennlig hilsen
NHF Fredrikstad

Styret

Da var kveldens medlemsmøte 20 september 2018 på Holmen Eldresenter over for NHF Fredrikstad. Ken Jackson snakket litt om Pride Fredrikstad 2018, ellers så gikk praten og latteren løs rundt bordet, en hyggelig kveld.

Bildet kan inneholde: en eller flere personer og innendørs

 

Bildet kan inneholde: 2 personer, folk som sitter

Bildet kan inneholde: 2 personer, folk som sitter og innendørs

Leverandører holder minimesse i november — Velkommen til effektive visningsdager!
av Heidi Josephson den 8. oktober 2018
Nå har du mulighet til å få oversikt over mye av det som finnes på markedet – på kort tid
Alu Rehab, Hjelpemiddelspesialisten, Topro, Nordisk Helse Design, Cantec, Øvrebø Rehab, Varodd, Optimalassistanse og Hepro går sammen om felles visningsdager for å gi deg mulighet til å få oppdatert deg på hva markedet tilbyr – i ditt nærmiljø.
Vi har alle med et utvalg av vårt sortiment: ganghjelpemidler, barnehjelpemidler, sykler, løftestoler, arbeidsstoler, rullestoler, trykkavlastning, hygiene, omgivelseskontroll, syn, hørsel, posisjonering med mer.
Svært matnyttig for ergoterapeuter, vaktmester, fysioterapeut, hjemmetjenesten eller andre som har
med hjelpemidler å gjøre.
I tillegg til faglig påfyll spanderer vi lunsj.
Kom og få en hyggelig stund sammen med andre på ditt fagområde.
Tid:
Visningsdagen åpner kl. 09:30 og stenger kl. 14:30
Dag/sted:
Mandag 26. november
Hotell 33
Oslo

Tirsdag 27. november
Quality Hotell
Sarpsborg

Onsdag 28. november
Quality Hotell
Olavsgaard, Skjetten
Lunsj:
Serveres fra ca. kl. 11:30 til 12:30
Påmelding:
Pga. bevertning må vi vite hvor mange som skal ha lunsj, gi beskjed på e-post til: jis@hepro.no , innen fredag 16. november.
Vi ønsker hjertelig velkommen til en hyggelig dag sammen med oss.

Husk å si i fra om dere skal ha med lunsj.

 

Velkommen til høstdag på Quality Hotel Grålum, Sarpsborg 23. oktober 2018
Program:
Boots Apotek Homecare, spesialisten på sykepleieartikler – veiledning og oppfølging.
Wellspect HealthCare Medisinsk utstyr til blære og tarm for å gjøre hverdagen enklere.
OptimalAssistanse Kan BPA og funksjonsassistanse, hvordan fungerer BPA, hva kan jeg få assistanse til, jeg ønsker ny leverandør? – Vi svarer på dine spørsmål.
Sunnaas Stiftelsen, Camp Spinal Kan jeg være med på Camp Spinal-arrangementer? Bli inspirert for å se muligheter, og høre om Sunnaas sine erfaringer etter en ulykke.
SegWay Norge Har du lyst til å prøve sittende SegWay? Den er stabil og trygg, og du velter ikke. Den er beregnet til de som har dårlig balanse, men som ønsker å benytte seg av noe annet enn bare elektrisk rullestol.
LARS Landsforeningen for ryggmargsskadde kommer for å motivere og prate litt om hva de som forening kan tilby og tema er ”opp fra godstolen”.
Dato:
Tirsdag 23.10.18
Tid:
Kl. 18.00 til ca kl. 21.00 (det er mulighet til å gå tidligere)
Enkel servering:
Kl. 17:00 — 18:00
Sted:
Quality Hotel Grålum, Bjørnstadsveien 20, 1713 Grålum
Etter presentasjonene vil firmaene ha ustillinger slik at dere kan innhente mer informasjon og få mulighet til å opprette kontakter.
Velkommen til en sosial og lærerik ettermiddag!
Ta gjerne med familie, venner, naboer, assistenten. ”Vi er der når du trenger oss”
Påmelding:
Grunnet mat og annen servering er det påmelding innen 19.10.18 til e-post: josephson@optimalassistanse.no

NHF Fredrikstad inviterer dere til Fredrikstad Pride 2018. Vi skal gå i Parade og støtte Pride. Vi håper dere også vil være med på dette.
Oppmøtested: Fredrikstad Rådhus – tid: 16.30 (avgang 17.00)
Paraderute:
starter ved rådhuset -Nygaardsgata(gågata) – Brochs gate/Farmanns gate – Hollendegata – Storgata – avsluttes på Stortorvet.
MVH
NHF Fredrikstad

 

1 3 4 5 6 7 9

Abonnement

Loading
helsenorge.no
NHF Øst kurskatalog 2014