NHF
Fredrikstad
 NHF
Fredrikstad
 NHF
Fredrikstad
 NHF
Fredrikstad

Viktig beskjed! NHF oppfordrer alle organisasjonsledd om å avlyse årsmøter og styremøter inntil videre. Dette som en forholdsregel fordi medlemmene i NHF er i risikogruppen for Coronaviruset. Vi avlyser årsmøte 19 mars.

 I dag hadde NHF Fredrikstad en demonstrasjon forran Fredrikstad Tinghus for våre Menneskerettigheter. Og en støtte til Hannah som står på kravene sine med å gå til retten.
Det var godt oppmøte, tross kort varsel.
Ken Jackson holdt en flott appell.

Bildet kan inneholde: 2 personer, sko, barn og utendørs          Bildet kan inneholde: en eller flere personer, folk som sitter og utendørs  

 

Tilskudd til boligtilpasning blir et kommunalt ansvar fra 1. januar 2020
Endringene gjelder tilskuddene som enkeltpersoner kan søke. Det gjelder tilskudd til etablering, tilskudd til prosjektering/utredning og tilskudd til tilpasning av bolig. Fra 2020 blir boligtilskuddene kommunenes ansvar. Fram til nå har det vært satt av penger på statsbudsjettet i egen post til dette formålet. Pengene har gått til Husbanken, som har fordelt midlene til kommuner. Fra 2020 går midlene inn i kommunenes frie inntekter. Det betyr at hver kommune kan velge om de vil sette av penger til boligtilskudd i budsjettet eller ikke. Innbyggerne har ingen rett til tilskudd. Boligtilskuddet er fra 2020 hjemlet i Lov om bostøtte og boligtilskudd. Regjeringen fremmet forslaget da stortingsmeldingen om kommunereformen ble lagt fram. NHF gikk imot forslaget i vårt høringssvar.
Lenke til ny lov og informasjon fra Husbanken: https://www.husbanken.no/tilskudd/kommune/veileder-tilskudd-utredning-og-prosjektering/lovforankring-tilskudd/

Tilskudd til borettslag om ettermontering av heis i lavblokker, skal fortsatt være en ordning i Husbanken. Det samme gjelder lån.

Kan gi konsekvenser for kombinasjonen hjelpemidler og bygningsmessige endinger
Endringen kan gi store konsekvenser for alle som trenger å tilpasse boligen, hvis kommunen ikke setter av penger. Mange bruker en kombinasjon av hjelpemidler (folketrygden) og bygningsmessige endringer (Husbanken/kommunen) for å gjøre boliger tilgjengelige, f.eks. når det gjelder adkomst, kjøkken og bad. Det er ingen endringer i folketrygdens ordninger, men hvis det f.eks. må til bygningsmessige endringer for å få på plass hev/senk-kjøkken eller legge et stabilt grunnlag for en løfteplattform, kan finansieringen bli vanskeligere enn i dag, dersom kommunen ikke har boligtilskudd.

Rådene kan spille en viktig rolle
SAFO sendte tidligere i år ut en sak til SAFO-koordinatorene om hvordan organisasjonene kan jobbe gjennom kommunale råd, for å få kommunene til å sette av penger til boligtilskudd i budsjettet, se vedlegg.

Jeg skulle gjerne kommet med en hyggeligere julehilsen, men informasjon er jo greit å ha, uansett.

Takk for 2019! God jul og GODT nytt år!

Julehilsen fra
Guri Henriksen
Norges Handikapforbund

Da er vi kommet godt inni 2020 og her kommer er listen over datoer på medlemsmøtene som vi har på Holmen Eldresenter i Fredrikstad.

  • Torsdag 20 februar
  • Torsdag 19 mars – Årsmøte
  • Torsdag 16 april
  • Torsdag 28 mai
  • Torsdag 10 juni – Sommeravslutning
  • Torsdag 10 august
  • Torsdag 17 september
  • Torsdag 22 oktober
  • Torsdag 26 november – Juleavslutning

NHF Fredrikstad hadde medlemsmøte 22 august 2019.

Ken Jackson åpnet møte med å ønske alle velkommen til første medlemsmøte etter ferien.

Vi var så heldige å få besøk av Sverre Bergenholdt som snakket litt om historien fra NHF. Det var interessant å høre på.

Etterpå ble det kaffe og noe og bite i, og da gikk praten om dette temaet videre rundt bordet. 

 

Til NHFs lokallag i Øst
og NHF-regionene Innlandet, Oslo, Oslofjord Vest og Agder


Invitasjon til
Utviklingskurs for likepersoner
30. – 31. august på Quality hotell Sarpsborg
Påmeldingsfrist 9. august.


Programmet starter fredag 30/8 kl. 16 og avslutter lørdag 31/8 kl. 16, og inneholder bl.a.:
• Introduksjon til NHFs likepersonarbeid ved Martine Eliasson og Gyda Nullmeyer.
Martine er nyansatt som koordinator for NHFs samlede likepersonarbeid, og Gyda var i fjor prosjektleder for NHFs innovasjonsprosjekt om likepersonarbeid.
• Brukernes rettigheter, og brukerombudets arbeid og oppgaver ved Oddvar T. Faltin, teamleder for helse- og omsorgstjenester hos Pasient og brukerombudet.
• Rettshjelp og likepersonarbeid
• Gruppesamtaler/likepersonspillet
• Åpen time med Martine og Gyda: Hva fungerer? Hva trenger dere? Hvordan kan vi tenke nytt rundt likepersonarbeidet?
• Det praktiske rundt likepersonarbeid. Administrativt arbeid, tips og triks til rapportering, prosjektsøknader m.m. v/Gyda

Påmeldingsfrist er 9. august 2019.
Vi har noen påmeldte, men plass til flere. Prinsippet om først til mølla gjelder – så vær raskt ute for å sikre deg plass.
For medlemmer i NHF Øst er egenandel kr. 500. For deltakere fra andre regioner er egenandelen kr. 2000 (ca. selvkost). Reise dekkes ikke.
(Krav om egenandel sendes til ditt lokallag om ikke annet er avtalt. Sjekk derfor med ditt lokallag før du melder deg på.)

Påmelding via denne lenken: Påmelding til likepersonkurs 30-31.august 2019


Med vennlig hilsen
Norges Handikapforbund (NHF) Øst

Hanne Grimstvedt
Regionkontorleder
Tlf (m): 940 32 887 / hanne.grimstvedt@nhf.no
NHF Øst, Pb.9219 Grønland, 0134 Oslo
(Besøksadresse: Galleri Oslo, Schweigaardsgate 12, 0185 Oslo)

Finnes utilsiktede skjevheter og ulikheter basert på kjønn, alder og bosted ved tildeling av hjelpemidler?

Likestillingssenteret har i samarbeid med Østlandsforskning studert tildelingen av hjelpemidler for å undersøke hvorvidt det finnes utilsiktede skjevheter og ulikheter basert på kjønn, alder og bosted. Studien er finansiert av Bufdir og gjennomført i samarbeid blant annet Styringsenheten for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging.

Ca.70 deltagere kom på årets boligkonferanse i Østfold
De fleste kommuner i Østfold var representert denne dagen. I tillegg til å se på felles utfordringer i forbindelse med utvikling i befolkningssammensetning og på boligområdet i Østfold, presenterte NAV Hjelpemiddelsentral og Husbanken sine ulike virkemidler.
Det er verd å merke seg at Husbankens tilskudd til etablering, tilpasning og prosjektering overføres til kommunerammen fra og med 01.01.2020. De ulike tilskuddsordningene kan være avgjørende for at hjelpemidler skal kunne installeres og fungere. Et eksempel hvor tilskudd benyttes, er tilrettelegging av adkomst til bolig som krever elektrisk løfteplattform. Her må støpt fundament med varmekabler være finansiert og på plass før NAV Hjelpemiddelsentral kan montere løfteplattformen. Andre eksempler er tilskudd til fjerning av terskler og utvidelse av dører i boligen, slik at rullestol kommer gjennom åpningene, nødvendig tilrettelegging av bad og kjøkken, og til prosjektering av belysning i syns-saker.
Husbanken vil sende et brev til alle kommuner som viser hvor mye som har gått med til dette tidligere, med tanke på budsjettarbeid Nærmere spørsmål kan rettes til Husbanken.


Grunnkurs bolig er nå klart!
Dette E-læringskurset vil være nyttig for både nye og erfarne medarbeidere og egner seg også som opplæring i mindre grupper.


Med individuell tilrettelegging kunne Siren fortsette å arbeide
Siren Jackson fikk oppfylt sitt ønske om å fortsette på sin arbeidsplass gjennom 15 år, da hun fikk tilgang til de riktige virkemidlene. 


Nedsatt syn – hvem gjør hva?
Hvis du ser dårlig, ta kontakt med din lokale optiker for en synsundersøkelse. Optikeren kan henvise
deg videre til øyelege ved behov. For noen hjelpemidler er det avgjørende at briller er tilpasset og fungerer først.
Barn som ikke har utstyr i barnehage bør utredes året før skolestart for å sikre at utstyret er på plass før barnet begynner på skolen. Her er en oversikt som viser ansvarsfordelingen gjennom ulike livsfaser når det gjelder hjelpemidler for synshemmede.


Batteribytte på komfyrvakt
Normal levetid på batteriet er 3 år, men hyppig bruk, mange alarmer og feil innstillinger kan forkorte levetiden. Les mer her.
Vi gjør oppmerksom på at det ikke blir utkjøring av hjelpemidler til kommunene i uke 30. Ta kontakt med oss og avtal henting om noe haster.

Nyttige lenker

Fagstoff og opplæringsmateriell finner du på www.kunnskapsbanken.net.

Informasjon om produkter finner du i www.hjelpemiddeldatabasen.no. Her 

NAV Hjelpemiddelsentral Østfold Besøksadresse: Gamle Tindlund vei 3, 1718 Greåker Postadresse: Postboks 574, 1703 Sarpsborg Telefon: 407 02 801 E-post: nav.hjelpemiddelsentral.ostfold@nav.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilkurs
Offentlig · Arrangør: NHF Øst

17. sep. kl. 16:00–18. sep. kl. 16:00

Scandic Asker
Askerveien 61, 1384 Asker, Norway

Invitert av Gyda Antonie Nullmeyer

Til høsten er det klart for vårt neste og oppdaterte NAV-Bilkurs. Her rettes søkelyset på de ulike sider ved anskaffelse av bil, regelverket, søknadsprosdyren, eget ansvar for bruk, rettigheter, plikter m.m.

Målgruppen for kurset er medlemmer av SAFO Øst (NHF, NFU og FNDB) eller våre nabo-medlemmer i NHF Oslo og Oslofjord Vest, som har NAV-bil i dag eller som står foran søknadsprosess for NAV-bil. Dette er for de som selv er sjåfør, andre som fungerer som assistenter/sjåfører, eller andre som arbeider med NAV-bil, hjelpemidler e.l.

Kursets innhold er bl.a. bred og oppdatert innføring i dagens regelverk, praksis og tilpasning av slike biler med særskilt fokus på «rett valg av bil», utstyr og tilpasning til meg som sjåfør eller påsitter, lover og regler for tilskudd/lån, føreropplæring, forsikring/formelle forhold, eget ansvar, ulike brukere, barn – voksen osv. Kurset er samtidig en arena for erfaringsutveksling.

Innledere er:
– NAV Bilsenter Østlandet
– NHF/NHF Øst fremste tillitsvalgte på bil og funksjonshemmede
– Erfarne brukere som videreformidler sine erfaringer.
I tillegg settes av god tid til spørsmål og erfaringsutveksling. NHF Øst har allerede lang erfaring fra slike og vil sammen med deltakerne legge til rette for at den enkelte deltaker får personlig utbytte.

Kurset starter opp tirsdag 16.00 og avsluttes onsdag 16.00. Kursleder er Sverre Bergenholdt, leder av NAV bil Østlandets brukerutvalg.

Mer info om påmelding finner du her: http://oest.nhf.no/arbeidet-vart/kurs

 

 

 

 

 

Tove Linnea Brandvik i landsmøtesalen.

Tove Linnea Brandvik ble lørdag ettermiddag valgt som forbundsleder i Norges Handikapforbund etter Arne Lein. Magnhild Sørbotten fortsetter som nestleder, mot valgkomiteens innstilling.

Det var ingen motkandidater, så Tove Linnea Brandvik ble valgt inn i vervet ved akklamasjon.
Brandvik var også valgkomiteens kandidat til Handikapforbundets øverste verv.
Hun etterfølger dermed Arne Lein, som takker for seg etter 11 år i vervet.
Tove Linnea Brandvik har vært ansatt i Uloba – Independent Living Norge siden 2013, som politisk rådgiver, leder for politisk avdeling og siden mars 2018 som leder for samfunnspolitisk avdeling.
Hun har vært stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i to perioder, for øvrig som den eneste representanten på Løvebakken med rullestol.
Brandvik var ordfører i Lindås i Hordaland i fire år. Hun har vært senterleder og innehatt en rekke ulike styreverv nasjonalt og internasjonalt. Blant annet er hun styreleder for Beitostølen helsesportsenter.

Dette er det nye sentralstyret i NHF:
Forbundsleder Tove Linnea Brandvik
Nestleder Magnhild Sørbotten
Styremedlemmer:
Stein Wilmann
Roger Amundsen
Anders N. Hansen
Martine Eliasson
Varamedlemmer:
Ida H. Dignes
Barbro Holmstad
Per Einar Honstad
Henriette Nielsen
Jørgen Foss er ny ansatt-representant i sentralstyret, med Ann Karin Pettersen som vara.

Abonnement

Loading
helsenorge.no
NHF Øst kurskatalog 2014