NHF
Fredrikstad
 NHF
Fredrikstad
 NHF
Fredrikstad
 NHF
Fredrikstad

admin

Forlengs inn i fremtiden

Debatt om NHF 2017-2030 del 1: Hvorfor skal vi ha organisasjonen? Hva skal vi jobbe for?

Landsmøtet i 2015 vedtok at vi skal beskrive NHFs samfunnsoppdrag 2017 – 2030, og endringer i interessepolitikk, organisering og styringsstruktur som følge av dette.

 

Det blir lagt opp til en prosess i tre deler, og det er første del vi skal diskutere på dette møtet:
1. Hva skal være vårt samfunnsoppdrag? Hvorfor skal vi ha organisasjonen? Hva skal vi jobbe for?
Diskuteres fra januar til juli / august.

 

Spørsmål til debatten:

Oppgave 1. Hvorfor er du medlem i NHF? Hva er dine forventninger til utfallet av denne prosessen?

Oppgave 2. Bruk 5 min. for deg selv til å tenke gjennom hvilke historier, møter, saker eller opplevelser har gjort deg:

  • sint, opprørt og glødende engasjert?
  • glad, optimistisk og glødende engasjert?

Oppgave 3a. Hvordan ser hverdagen ut for funksjonshemmede (i Norge) i 2030?

  • Tegn et realistisk, men pessimistisk fremtidsbilde.
  • Tegn et realistisk og optimistisk fremtidsbilde.

Oppgave 3b.

  • Hva er det viktigste vi må gjøre / jobbe med for å hindre det pessimistiske fremtidsbildet? (4-5 punkter)
  • Hva er det viktigste vi i NHF kan gjøre / jobbe med for å nå det positive fremtidsbildet? (4-5 konkrete punkter)

Til høsten kommer debatten om de to neste punktene:

2. Hva skal være vår strategi 2017 – 2030?
Hvordan skal vi jobbe? Hvilke veivalg skal vi gjøre?
Fra mars til september / oktober.

 

3. Hva blir konsekvensene av disse valgene? Hvordan skal vi jobbe sammen, organisere oss, prioritere, utnytte ressursene og så videre.
Fra august til november.

 

Du kan finne mer informasjon om NHF 2017-2030 på internett: Gå til nhf.no, klikk på lenken oppe til høyre «for tillitsvalgte» og gå til bunnen av den siden du kommer til og klikk på ruten som heter NHF 2017-2030.

Innkalling til årsmøte for 2016 i NHF Fredrikstad

Tirsdag 22 mars kl. 19 på Quality Hotel Fredrikstad, Nygata 2-4.

På dagsorden står:

Årsmelding 2015
Regnskap 2015
Innkomne forslag
Valg av styre

Det blir enkel servering.

På Helsetorget vil de ulike brukerforeningene i Fredrikstad samarbeide om en felles informasjons- og likepersonstjeneste. Både de store paraplyorganisasjonene (FFO og SAFO) og de mindre pasient- /brukerforeningene samarbeider om å drive Helsetorget.

Representanter fra foreningene vil dele på oppgaven å bemanne torget, det vil være informasjonsmateriell tilgjengelig fra alle foreningene, og ikke minst vil det være en felles oversikt over personer som er likepersoner.

Pressemelding fra kommunen

Som en del av filmfestivalen Nordic Docs i Fredrikstad vi Mari Storsteins dokumentarfilmer «Barn som meg» og «Tusen millioner ganger hundre tusen takk» bli vist i sal 1 på Fredrikstad Kino torsdag 8 mai klokken 11. Filmene vises  som en del av «Spesialfokus: Unge med utfordringer». Regissøren selv vil være til stede, og vil svare på spørsmål etter filmene. Medlemmer av NHF får halv pris på billettene.

 

Nordic Docs – Dokumentarfestilvan i Fredrikstad – program

 

«Barn som meg» er et miljøportrett fra Jørstadsvea avlastningsbolig. På Jørstadsvea avlastningsbolig bor det 15 barn. Noen bor der fast, andre bor der deler av tiden. Vi får komme inn og være tilstede, i et hjem som ikke er et hjem. På barnas egne premisser får vi innblikk i deres hverdag og deres univers.

 

Om filmen «Barn som meg» 

 

«Tusen millioner ganger hundre tusen takk» handler om sykehusklovnen Arturo, produsert våren 2013 som del av emnet Personportrett. De to filmene er laget som del av studiene på Bachelor i dokumentarfilmproduksjon der Mari har fordypning i regi.

 

Om filmen «Tusen millioner ganger hundre tusen takk»

 

Mari Storstein har tidligere regissert bl. a. «Brevet til Jens» sammen med Camilla Brusdal. Filmen handlet om hvordan livet kan være for funksjonshemmede som får innvilget selvstyrt personlig assistanse, BPA, og hvordan det er uten BPA.

 

Om «Brevet til Jens»

 

Intervju med Mari Storstein i bladet Velferd (pdf)

 

Debattinnlegg:

Prisen på et menneske

Det er nå vi kan velge hvilket samfunn vi vil ha. To fremtidsscenarier.
mariStorstein

 

NHF Fredrikstad har inviter advokat Geir Lippestad  til  Litteraturhuset i Fredrikstad 24. februar kl. 18 for å holde foredrag om «Verdien av universell utforming i samfunnet» i Thygesensalen.

 

Gratis billetter kan hentes hos Libris for å sikre seg plass. Det blir enkel servering, og alle er velkomne.

 

Lippestad er mest kjent som forsvarer for terroristen Anders Behring Breivik. Han er tidligere generalsekretær for Hørselshemmedes Landsforbund og styreleder for bedriften Universell Utforming AS. Nå er han leder for likestillings- og diskrimineringsnemnden.

 

Begrepet universell utforming innebærer en ny måte å tenke på, at byer, bygninger, transportmidler og varer skal være brukbare og tilgjengelige for personer med ulike ferdigheter. Den synshemmede skal kunne høre, den hørselhemmede se. Trapper skal ikke hindre den bevegelseshemmede. Alle skal kunne bruke det som er universelt utformet.

 

 

Et inkluderende og tilgjengelig samfunn for alle – kronikk om universell utforming.

Mer om universell utforming finner du på Wikipedia.

Lenke til plakat om møtet.

Geir Lippestad_crop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Kilian Munch

Torsdag 24 oktober kl. 18 på Frivilligsentralen i Sentrum, Nygaardsgt 29. Fungerende leder i NHF Øst, Arild Karlsen, kommer på besøk og forteller om arbeidet i regionen. Kaffe og vafler og sosialt samvær!Frivilligsentral-sentrum

 

 

Abonnement
Loading
helsenorge.no
NHF Øst kurskatalog 2014